۱۳۹۱/۰۵/۰۴ - ۱۲:۱۲
من توصيه‌اماين است: همتهاتان را بالا ببريد. در مجموعه‌ى سازمانتان، در بين همه‌ى افرادى كهاين مهم را بر عهده گرفته‌اند، انگيزه را براى ادامه‌ى اين راه افزايش بدهيد. كارتان كار بزرگى است، كار مهمى است و ان‌شاءاللَّه براى اين كشور آينده‌ساز است
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ - ۱۲:۱۰
حقيقتاً انتخابات، سيلى بهچهره‌ى دشمنان اين ملت است. آنچه مهم است، اين است كه مردم حضور پيدا كنند؛
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ - ۱۲:۰۹
هر وقت اين خصوصيت بيشتر بود، اهميت بيشتر ميشود؛ امروز از آن وقتهاست.
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ - ۱۲:۰۸
معتقدم اين يك وظيفه است براى ما، همچنان كه يك حقى استمتعلق به ما. از اين حقمان بايستى استفاده كنيم و اين وظيفه را انجام دهيم.
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ - ۱۲:۰۷
ما بايد مراقب باشيم كه درختهائى را كه موجود است، حفظ كنيم؛ يكى ازكارهاى مهم اين است.
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ - ۱۲:۰۶
اقتصاد داخلى به معناى حقيقى كلمه استحكام پيدا خواهد كرد. اينجاست كه دشمن با مشاهده‌ى اين وضعيت، مأيوس و نااميد خواهد شد.
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ - ۱۲:۰۵
، آن کسی که برایش آینده این کشور و این ملت و آینده دنیای اسلام یک هدف بزرگ محسوب می شود، آن کسی که از رنج های ملت فلسطین دلش خون است ...
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ - ۱۲:۰۴
وجود بسیج باید ما را وادار کند به شکر الهی، نشاط جوانان بسیجی باید ما را وادار کند به شکر الهی...
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ - ۱۲:۰۳
بسیج در یک کشور، معنایش آن زمره‌ای است که حاضرند این پرچم افتخار را بر دوش بکشند و برایش سرمایه گذاری کنند.
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ - ۱۲:۰۲
ایمان عاشقانه، ایمان عمیق، ایمان توام با عواطف که از خصوصیات ملت ایران است،
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ - ۱۲:۰۱
بسیج را که در خور تشویق و تعظیم و تحسین است مورد اهانت و بی مهری قرار می‌دهند؟

صفحات