۲۰۱۲/۰۷/۲۵ - ۱۲:۵۸
پروردگارا! ما را لايق ايننعمتهاى بزرگ قرار بده؛ ما را شاكر اين نعمتهاى بزرگ قرار بده. پروردگارا! دلهاى مارا به نور محبت و معرفتِ خودت و اوليائت منور بگردان؛ دعاى بقيّةالله (ارواحنافداه) را شامل حال ما بفرما.
۲۰۱۲/۰۷/۲۵ - ۱۲:۵۷
آن دوران كودكى‌اش است، آن دوران جوانى‌اش است، قبل از بعثت. امانت او به جورىاست كه همه‌ى قريش و همه‌ى عربى كه او را ميشناختند، به او لقب «امين» دادند
۲۰۱۲/۰۷/۲۵ - ۱۲:۱۲
من توصيه‌اماين است: همتهاتان را بالا ببريد. در مجموعه‌ى سازمانتان، در بين همه‌ى افرادى كهاين مهم را بر عهده گرفته‌اند، انگيزه را براى ادامه‌ى اين راه افزايش بدهيد. كارتان كار بزرگى است، كار مهمى است و ان‌شاءاللَّه براى اين كشور آينده‌ساز است
۲۰۱۲/۰۷/۲۵ - ۱۲:۱۰
حقيقتاً انتخابات، سيلى بهچهره‌ى دشمنان اين ملت است. آنچه مهم است، اين است كه مردم حضور پيدا كنند؛
۲۰۱۲/۰۷/۲۵ - ۱۲:۰۹
هر وقت اين خصوصيت بيشتر بود، اهميت بيشتر ميشود؛ امروز از آن وقتهاست.
۲۰۱۲/۰۷/۲۵ - ۱۲:۰۸
معتقدم اين يك وظيفه است براى ما، همچنان كه يك حقى استمتعلق به ما. از اين حقمان بايستى استفاده كنيم و اين وظيفه را انجام دهيم.
۲۰۱۲/۰۷/۲۵ - ۱۲:۰۷
ما بايد مراقب باشيم كه درختهائى را كه موجود است، حفظ كنيم؛ يكى ازكارهاى مهم اين است.
۲۰۱۲/۰۷/۲۵ - ۱۲:۰۶
اقتصاد داخلى به معناى حقيقى كلمه استحكام پيدا خواهد كرد. اينجاست كه دشمن با مشاهده‌ى اين وضعيت، مأيوس و نااميد خواهد شد.
۲۰۱۲/۰۷/۲۵ - ۱۲:۰۵
، آن کسی که برایش آینده این کشور و این ملت و آینده دنیای اسلام یک هدف بزرگ محسوب می شود، آن کسی که از رنج های ملت فلسطین دلش خون است ...
۲۰۱۲/۰۷/۲۵ - ۱۲:۰۴
وجود بسیج باید ما را وادار کند به شکر الهی، نشاط جوانان بسیجی باید ما را وادار کند به شکر الهی...
۲۰۱۲/۰۷/۲۵ - ۱۲:۰۳
بسیج در یک کشور، معنایش آن زمره‌ای است که حاضرند این پرچم افتخار را بر دوش بکشند و برایش سرمایه گذاری کنند.
۲۰۱۲/۰۷/۲۵ - ۱۲:۰۲
ایمان عاشقانه، ایمان عمیق، ایمان توام با عواطف که از خصوصیات ملت ایران است،
۲۰۱۲/۰۷/۲۵ - ۱۲:۰۱
بسیج را که در خور تشویق و تعظیم و تحسین است مورد اهانت و بی مهری قرار می‌دهند؟

صفحات