۱۳۹۷/۰۷/۱۵ - ۱۰:۱۶
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ - ۱۳:۰۲
هيچ كس در چشم اين دشمنان منفورتر از چهره‌ى درخشان و آفتاب فروزان امام بزرگوار ما نبود؛ برايش احترام قائل بودند،...................
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ - ۰۸:۰۴
بصيرت مهم است. نقش نخبگان و خواص هم اين است كه اين بصيرت را نه فقط در خودشان، در ديگران به وجود بياورند.
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ - ۱۱:۰۰
كارهاى خوب، كارهاى بزرگ، فقط با انگيزه‌هاى ممتاز و از اعماق دل برآمده انجام ميگيرد
۱۳۹۱/۰۵/۰۳ - ۱۰:۴۵
جوانِ امروز اكتفا نميكند به ظواهرى كه حالا در جامعه‌ى ما به هر حال تا حدود زيادى هست، بلكه اعماق را، مغزها را، سيرتها را مورد توجه قرار ميدهد؛
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ - ۱۸:۵۰
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه مولود مبارك انقلاب اسلامي است،.............