1392/12/22 - 01:39
  آخرین روز های تابستان 72 بود و دست های جستجوگر بچه های تفحص به دنبال پیکر شهدا می گشت. مدتی بود که در منطقه عملیاتی خیبر به عنوان خادم…
1390/12/14 - 14:23
پس از نماز صبح و خواندن زیارت عاشورا، به سمت منطقه مورد نظر در تپه های فکه حرکت کردیم. از روز قبل، یک شیار را نشانه کرده بودیم و قرار بود آن روز…
1390/12/14 - 14:20
سال 72 در محور فکه اقامت چندماهه داشتیم. ارتفاعات 112 مأوای نیروهای یگان ما بود. بچه ها تمام روز مشغول زیرو رو کردن خاک های منطقه بودند. شب ها…
1390/12/14 - 13:52
  عصر یک روز گرم بود و بیابان های خشک و گسترده جنوب؛ و احساس ناشناخته درونی. بیشتر طول روز را گشته بودیم و گمان نمی کردیم که دیگر شهیدی در آن…
1390/12/10 - 13:38
تفحص   اوایل سال 72 بود و گرماى فكه.در منطقه عملیاتى والفجر مقدماتى، بین كانال اول و دوم، مشغول كار بودیم. چند روزى مى شد كه شهید پیدا نكرده…