1392/12/21 - 07:46
محمود در سال 1342 در شهر باختران به دنیا آمد و بزرگ شد. با شروع جنگ تحمیلی، در سال 61 داوطلبانه از طریق بسیج شهرستان مسجد سلیمان جهت آموزش به پادگان…
1391/05/07 - 07:27
گرسنگي و تشنگي در سوله‏ي دو كرده، همه را از پا انداخته بود. عراقيها سوء استفاده كردند. آنها از بالاي سقف سوله ـ كه نرده مانند بود ـ مقداري نان به…
1391/03/09 - 10:52
عنوان : بسيجي عاشق راوي :آزاده منبع :خاطرات آزادگان نمازهاي خاشعانه‏اش، پزشك عراقي را در بيمارستان متأثر كرده بود. در اردوگاه كه بود، تمام وقتش…
1391/03/09 - 10:51
عنوان : اسير بيمار راوي :آزاده منبع :خاطرات آزادگان نيمه شب با صداي ناله‏اي از خواب بيدار شدم. اسيري تشنه و بيمار افتاده بود. بالاي سرش نشستم.…
1391/03/09 - 10:50
عنوان : معتكفين حرم تاريخ : 6/5/67 مكان : اردوگاه رماديه 13 راوي :آزاده منبع :خاطرات آزادگان "«حاج منصور»، ايمان وعمل را در خود جمع…
1391/03/09 - 10:49
عنوان : اشك‏هاي بي‏مهار تاريخ : 1367 مكان : اردوگاه 14 تكريت راوي :آزاده منبع :خاطرات آزادگان گرسنگي و تشنگي در سوله‏ي دو كرده، همه را از پا…
1390/12/15 - 11:28
علي رغم همه ي شكنجه ها و روزهاي تلخ و درد ناك، تلخ ترين روز اسارت از راه رسيد و تلخي جانگدازي را بر كام تمامي اسرا چشانيد. اي كاش آن روز آفتاب…
1390/12/15 - 10:57
درحالي كه يك سال ازپذيرش قطعنامه مي گذشت، هنوز فشارعراقيها كماكان ادامه داشت. درهمين ايام بود كه امام عزيز كسالت پيدا كرده بودند ودر بيمارستان…
1390/12/15 - 08:40
يك روز بعثيها وارد آسايشگاه شدند و با تهديد از ما خواستند كه ريشمان را با تيغ اصلاح كنيم. قبول درخواست آنها براي من مشكل بود. جرأتي به خود دادم…
1390/12/15 - 08:36
  وقتي حضرت امام رحلت كردند، از ما خواسته شد كه عليه حضرتش شعار دهيم . ماكه هيچگاه راضي يه اين كار نمي شديم، براي دست به سر كردن آنها مي گفتيم…
1390/12/15 - 08:31
چهارده خرداد شب بود كه خبر فوت حضرت امام را به ما دادند. انگار دنيا روي سرمان خراب شده بود! چند دقيقه سكوت مطلق بر كل اردوگاه حاكم شد. پريشاني…
1390/12/15 - 08:28
  از كسالت و بستري شدن حضرت امام خبر داشتيم ؛ اما هيچ گاه فكر نمي كرديم كه قامت محتاج ما از سايه آرامش بخش آن رهبر نازنين بي بهره بماند. شبي…
1390/12/15 - 08:06
  ناشناخته بودن آن ها باعث اسارت من شد. من بسيجي بودم و لباس نظامي بسيج فاقد هرگونه درجه و نشان بود. اما به علت علاقه ي شديدم به سپاه، لباس…
1390/12/15 - 08:02
  يك شب عراقيها آمدند و سوت آمار زدند. وقتي كه همه جمع شديم ، آمارگيري كردند و گفتند:«خميني مرده است. بايد تا صبح شادي كنيد» بچه با شنيدن اين…
1390/11/03 - 22:18
  بعد از شروع جنگ خليج فارس كه صدام ف دندان طمعش را براي كويت تيز كرده بود، يك روز، راديو عراق برنامه هاي عادي خود را قطع كرد و اعلام كرد كه…