کاربر گرامی به منظورنمایش بهتر از مرورگر فایر فاکس استفاده نمایید
  • امام خامنه ای(مدظله العالی): انقلاب هرچه دشمن دارد و دشمنی دارند، به‌طور طبیعی در مقابل سپاه پاسداران صف بسته‌اند و حضور دارند؛ چون پاسدار انقلاب است.
دوشنبه, 3 ارديبهشت 1397
-A A +A

الگوی نبردعاشورایی در انتفاضه فلسطین

تصویر: 

 الگوی نبرد عاشورایی در انتفاضه فلسطین

مقدمه :

شهادت سیدالشهدا (ع) در روزعاشورا اوج حماسه، زخمی است که درطول تاریخ تازه مانده ونه تنها شیعیان بلکه مسلمانان وهمه انسانها منصف عدالت طلب را درغمی فراموش ناشدنی فروبرده است و باهمه مخالفتی که دربزرگداشت واهمیت آن توسط بنی امیه وبعضی ازخلفای عباسی واستعمارانگلیس وشوروی سابق که 70سال اجازه نداداین برنامه برگزارگرددولی مردم مسلمان باهمه محدویت برنامه مذهبی خودشانراادامه دادندوهردولت خودکامه دیگرنیزنتوانستند مسلمانان جهان راترغیب بر فراموشی آن بکنندبلکه به نعبیرامام خمینی (ره)عامل وحدت وهماهنگی ملل اسلامی شده ودربرخی ازکشورهای اسلامی بسیاری ازملتهای دربندهمچون مسلمانان فلسطین ولبنان باسرمشق دادن عاشورا قیام خودشان رازنده نگه داشته وتلاش می کنندخود راازقیدوبند ستمکاران واستعمارگران نجات دهند استقلال وآزادی خویش رادرجهان به ظاهرمتمدن امروزاما باعقبه ای ازخشونت وتروربدست آورند.

چنانکه سید حسن نصرالله در مراسم شبهای محرم امسال در سخنرانی می فرماید:

«الگوی ما درجنگ لبنان جریان کربلاو حضرت امام حسین(ع) بود»روزنامه کیهان ،2/11/85

 اصولا نظام تربیتی برای تربیت متربیان خود راه ورسمی دارد بنابرجهان بینی خاص خود؛ آنان را براساس اصول وبه وسیله روشهایی مشخص تربیت می کند دراین میان مدرسه حسینی مدرسه ویژه ای است که درآن میان عقل وعشق جدایی نیست وبصیرت وحریت وحکمت وعدالت واستقامت ویژگیهای شاخص تربیت شدگان آن نظام است وعزت اساس تربیت است وحماسه جلوه آن.

   پس باید حسین(ع) ونهضت عزت آفرینش وشعار راهبردی خون بر شمشیر پیروز است را نمونه والگویی برای تربیت انسانهای باعزت قرار دارد و فرزندان اسلام را به این تربیت خواند.الگو پذیران عمدتا باانگیزه ای به آرزوی رسیدن به موقعیت یا برای رسیدن به شرایط جدید به همسانی خود باالگو دهنده یا به عبارت دیگربه الگوسازان روی می آورند وطرزتلقی هاو رفتاراز گروه الگو دهندگان تقلید می کنند. امروز این شعارهای انسان ساز در کشور فلسطین عینیت پیدا نموده است.زمانی که جوانان فلسطینی ترس را کنار گذاشتند وبا سنگ ریزه ها به جنگ تانکها ومسلسلها رفتند آغاز مبارزاتی دیگر برای فلسطینیان بود.

 علامه اقبال لاهوری زنان مسلمان را می خواند تا فرزندان خود رادراین مدرسه تربیت کنند تا چونان حسین(ع)ویارانش عزت یابند که سعادت این جهانی ورستگاری آنجهانی همان در پی راه عزتمند حسین (ع)است.

1      این چمن زادان که پرنگشاده اند         زآشیان خویش دور افتاده اند

2      فطرت تو جذبه ها دارد بلند              چشم هوش از اسوه زهرا مبند

3      تا حسینی شاخ تو بار آورد               موسم پیشین به گلزار آورد

                                                                     کلیات اقبال لاهوری ؛ص104))

 

موقعیت فلسطین

فلسطین یک سرزمین ساحلی درشرق دریای مدیترانه است که ازشمال به لبنان ازمشرق به سوریه واردن وازجنوب به دریای سرخ وصحرای سینا محدود میشود مساحت این رزمین27024کیلومتر مربع است ویکی ازحساس ترین مناطق استراتژیک جهان است .زیرااولا،مرکز تلاقی سه قاره بزرگ جهان یعنی آسیا،افریقاواروپاستوثانیا،علاوی بر آن که یک ترمینال مهم تجاری ونظامی میان شرق وغرب است.می توان از آن نگهبانی مطمئن برای منطقه نفت خیز خاورمیانه ساخت.این عوامل باعث شده است استعمار استعمار انگلیس وپس از آن آمریکا پیوندی عمیق با صهیونیسم یافته واز این منطقه برای تحقق اهداف ومنافع خودبهره برداری نمایند.«تئودور هرتزل»بنیانگذار اصلی صهیونیسم می گوید:«ما برای اروپا در این منطقه (فلسطین)پایگاهی در برابر آسیا بنا خواهیم کرد.ما پیشقراولان تمدن غرب در برابر بربریت شرق خواهیم بود»

دلیل مهم دیگری که فلسطین را کانون توجهات جهانی قرار داده است جنبه قداست وروحانیت آن است .این سرزمین از دیر باز مهد پیامبران بزرگ الهی بوده است وبیتالمقدس وآثار تاریخی آن همچون مسجدالا قصی مورد احترام ادیان سه گانه اسلام ،مسیحیت ویهودیت است.عوامل فوق که برای کمتر سرزمینی در دنیا یافت می شود موجب شد تلخ ترین تراژدی سیاسی قرن بیستم آفریده شود وجنبش صهیونیسم با ادعاهای واهی وذهبی وتاریخی به اشغال این منطقه بپردازد.

 

ظهور انتفاضه

      انتفاضه در فلسطین برای مردم این سرزمین باروشهای خاص آن نامی آشناست که بیش از یک دهه در صدراخبار وخبر گزاریهای جهان طنین اندازگردیده وتحلیل هاومطالب فراوان در خصوص آن نوشته شده است.

        به لحاظ اهمیت موضوع نگارنده روند شکل گیری انتفاضه فلسطین رابا الگوگیری ازاسلام ناب محمدی(ص)وشهدای صحرای کربلا درروزعاشورا وانقلاب اسلامی با تاکید برعلل وزمینه های آن و پیدائی جنگهای حرفه ای وچریکی واستشهادی با رشادتها ومجاهدات رزمندگان مسلما ن فلسطینی مورد بر رسی قرار داده است.

در برخی از کشورهای اسلامی تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران حرکتها وجنبشهای مذهبی یا بطور کلی وجود نداشت ویا چنانچه از موجودیت نیزبرخورداربودند فعالیتشان چشمگیرنبود.درواقع تاثیرانقلاب در این کشورها وگروههای اسلامی بر دونوع است

1      نخست جنبشهایی که قبل از انقلاب اسلامی وجود نداشتند وتنها پس ازان تاسیس ودست به فعالیت زدند .

2      دوم گروهها وجنبشهایی که هر چند قبل ازانقلاب اسلامی بطور رسمی تاسیس شده بودند اما فعالیت عمده وگسترده نداشتند این گروه پس از وقوع انقلاب اسلامی درایران وبا الگو گرفتن ازآن سیاست فعال درپیش گرفتند واز نظر کیفی کمی به رشد قابل ملاحظه دست یافتند.

جنبش انتفاضه مردم فلسطین از نوع دوم بود. که تاثیر پذیری مسلم آن از انقلاب اسلامی در بیانیه هاوسخنان وآثار رهبران مشهود است .

توسعه طلبی های رژیم اشغالگر قدس

مسئله فلسطين واشغال آن ازسوييهوديان صهيونيزم وبر پايي رژيم غاصب اسراييل وتوسعه سرزمینی برای تضمین بقای خود ازمهمترين مسايل جهان كنوني بخصوص دنياي اسلام درچند دهه اخيرمي باشد دراين نوشتارتلاش برآن شده درباره رنجهاي اين خلق ستمديده فلسطين اندكي ازبي عدالتيهااستعمارگران وتجاوزات رژیم صهیونیستی وحمایت بی حد ابر قدرتها وغرب از مراکزآن بحث نمايد.

ازابتداي تكوين اين پديده شيطاني صهيونيستي تاريخ مملوازسبعیت وبی رحمی وخدعه نیرنگ وجنايت ومكرمخفی کاری است هنوزهم قدرتها ازراه حل آن اظهارعجزمیکنند. قتل عام مردم اردوگاه های صبرا وشتیلا ودیر یاسین وکفر قاسم از نمونه های وحشی گری وجنایات این رژیم سفاک است.صهيونيستها ويهود كيستند؟ چگونه اين ريشه هاي سرطاني؛ فلسطين وقدس (قبله اول مسلمين ) رادرچنگ گرفتند؟ وقرآن پیامبراسلام در مورد این گروه معاند چه مي گويند ؟جواب به اين پرسشها درمتن تحليل منطقي بر شفاف سازي كمك قابل توجه مي نمايد.

آشنایی با تشکیلات امنیتی اسرائیل

رهبران وپایه گذاران رژیم صهیونیستی از بدو تشکیل این رژیم تاکنون نگاه ویژه ای به کار اطلاعاتی داشتند.اساسا بیشترین تلاش وتوان آنها در جهت ایجاد یک سازمان بی رقیب اطلاعاتی به کار بسته شده است این نگاه ویژه به کار اطلاعاتی در سرزمینهای اشغالی توجیهات روشنی دارد اصولا موضوع تاسیس اسرائیل یک پروژه امنیتی ومحرمانه است واز اول معماران این پروژه دریافته بودند که تحقق آن از طریق راههای شناخته شده بینالمللی (مثل دیپلماسی )ممکن نیست واگر دعوا ومناقشه فلسطین رابه صحنه های سیاسی ومیادین مذاکره بکشانند اعراب دست بر ترخواهند داشت.

از طرف دیگر نخبگان یهود به وضوح دریافنه اند که تحولات تکنولوژیک وپیدایش ابزارهای مدرن ارتباطات به آنها امکان می دهد چهره های سیاسی جهان عرب راجذب کنند.

تشکیلات اطلاتی اسرائیل به چند بخش مهم تقسیم می شود.

1)   شین بت

این سازمان ،زیر نظر پلیس اسرائیل قرار دارد ووظیفه آن پیرامون مبارزه با اعمال جاسوسی علیه اسرائیل وحفظ امنیت داخلی آندور می زند.درطول پنجاه سال اخیر این سازمان کارایی بسیاری از خود نشان داده به گونه ای که فضای فلسطین اشغالی را برای هرگونه فعالیت خبری واطلاعاتی دولتها وسازمانهای عربی مسدودکرده است اما باکشته شدن اسحاق رابین در سال 1995 توسط یک اسرائیلی تند روبه اعتبار این سازمان ضربه اساسی وارد شد این حادثه موجب شد تا کارمی جیلون رئیس شین بت در ژانویه 1996 استعفا دهد وامی یالون که بازنشسته نیروی دریایی این رژیم بود جانشین وی شد.شین بت دارای سه بخش اجرایی است.

1)   بخش امور عربی:این بخش وظیفه اجرای عملیات خنثی سازی فعالیت انقلابیان بویژه نیروهای حساس را دنبال می کند.پس ازشروع انتفاضه مردم فلسطین عملیات این بخش از مراکز اطلاعاتی اسرائیل رونق وباز تاب افزونتری یافت وکار کنان شین بت باهمکاری سازمان اطلاعات نظامی به شناسائی رهبران انتفاضه وشکار افراد غیر سازشکار فلسطینی پرداختند.تظاهر بر عرب بودن در تظاهرات وصفوف مردم فلسطین رخنه کرده وعناصر مسلح فلسطینی را به چنگ می اندازند

2)   بخش امور غیر عربی :بیشترین فعالیت این بخش در ارتباط با کشورهای خارجی حضور سازمانهای اطلاعاتی خارجی وهیاتهای دیپلماتیک در اسرائیل است در همین قسمت است که صلاحیت امنیتی مهاجران یهودی از نقاط مختلف جهان مورد ارزیابی قرار می گیرد

3)   بخش حفاظت وحمایت امنیتی :این واحد مسئولین حراست از مراکز دولتی صنایع دفاعی خطوط هوا پیمایی ومراکز مهم ملی را بر عهده دارد.

4)   سازمان اطلاعات نظامی

 این سازمان پوشش زیرپوشش وزارت دفاع قرار داد وبیشتر کار کرد آن در زمینه مسائل وبرنامه های نظامی ورزمی است.طبق تعریف مدونی که شده سازمان نظامی وظیفه جمع آوری اطلاعات ،تجسس وشناسایی در امور حساس نظامی وتنظیم وارائه آن به رئیس ستاد وفرماندهی عالی در نیروهای دفاعی اسرائیل بر عهده دارد این سازمان مستقیما باتکیه بر شاخه های اطلاعاتی در نیروی های هوایی ،دریایی وزمینی اسرائیل ایفای نقش می کند

3)   موصا د

 این سازمان مسئول فعالیتهای اطلاعاتی در بیرون از مرزهای رژِیم اسرائیل است وبه مقابله با فعالیتهای تروریستی وامور کاملا محرمانه می پردازد در گذشته هویت مسئول موساد مخفی بود .اما دولت اسرائیل در سال 1996 اعلام کرد که رئیس سازمان موساد ژنرال «دانس یاتوم » است اوبه جای « شیتای شافیت»(که از سال 1989 ریاست موساد را بر عهده داشت )به این سمت تعیین شد.موساد

4)   مرکز تحقیقات وطرحهای استراتژیک

 این مرکز وابسته به وزارت امور خارجه است گزارشهاوعملیاتهای مهمی برای تصمیم گیرندگان سیاسی دولت بر اساس آخرین اطلاعات امنیتی تهیه می کنند اخیرا این سازمان شعبه دیگر ی به نام (لیکیم) را از وزارت دفاع تحویل گرفته که مسئول ویژه جمع آوری اطلاعات در امور علمی وتکنولوژیک است .لیکیم قبلا در حوزه وزارت دفاع بود که پس از افشای ارتباط آن با «جاناتان پولارد »(مسئول اطلاعات در پاریس وآمریکا )در سال 1986 وزندانی شدن وی به وزارت خارجه منتقل شد.

پروتكل 4  كتاب تلمود صهيونيزم (شرح درانتها با***)

 

« چه كسي مي تواند به يك قدرت نامحسوس در افتد وآنرا واژگون سازد اين ماهستيم كه چنين قذرت نامحسوسي داريم اگر چه فراماسونري غير يهودي كور كورانه در خدمت ما هستند وبراي مقاصد ما كار ميكنند اما برنامه هاي ما همچنان براي ما وديگران ناشناخته واسرار آميز خواهد ماند»(27) ماهنامه هدايت بسيج ،سال چهارم، ش 41 ت    /8/83 » بر اين اساس به مخفي كاري اطلاعات روي آوردند وتشكيلات سري ايجاد كردند

الف :هاجانا (اين موسسه يكي از فروع سازمان نگهبانان مسلح حمايت مستعمرات يهود)است كه بطور غير قانوني از آن منشعب شده وكم كم بسيار وسيع شد وبسياري اززنان ومردان يهودبه عضويت آن در آمدندكميسيون رسمي«انگليس وآمريكا » ميگويد هاجانا سه شعبه دارد.

1-شعبه ثابت ودائمي كه داراي حدود چهل هزار عضو دارد كه از ساكنين دهات مستعمرات يهود تشكيل يافته

2- سربازان جنگي كه بيشتر در قسمت پليس مستعمراتند وحدود شانزده هزار نفر عده آنان است

3- بالماخ كه هميشه در حال آماده باشند ومجهز به وسائل حمل ونقل ميباشند وعده آنان در زمان صلح دوهزار ودر زمان جنگ شش هزار است

ب:تشكيلات سري نظامي در «ارض اسرائيل » (ارغون زفاي لومي لارض اسرائيل )كه آن هم از هاجانا منشعب شده آرم اين موسسه نقشه فلسطين واردن است كه در لاي آن يك تفنگ است بازوئي آنرا گرفته وبا خط عبري بالاي آن نوشته شده :«فقط اينطور»يعني هدف تسلط بر فلسطين واردن در سايه قدرت ونيرو است .

ج: شتيرن ،در اثر بروز جنگ دوم جهاني موسسه «آرگون »جمعيتي بنام «مبارزان راه آزادي اسرائيل » بوجود آوردند

            (28 )سرگذشت فلسطين ،هاشمي رفسنجاني ،انتشارات حكمت ص242 )

د:ایتسل ایرگون زیوای لیومی (سازمان ملی نظامی )این جنبش مخفی نیز که در سال 1937 با انشعاب از هاگانا بوجود آمد.اقدامات بنیادگرایانه در پیش گرفت وروشی تند تر از هاگانا اتخاذ کرد.قبل از سال 1948 وبعد از آن مسئول اغلب کشتارها ودرکیریها علیه فلسطینی ها بود ضمنا عملیات خونین بسیاری را علیه حاکمان انگلیسی {سرزمین فلسطین } به انجام رساند..( رهبران اسرائیل ،محمد شریده ،انتشارات کویر)      

 

سیاستهای توسعه طلبانه رژیم اشغالگر قدس

1.    برنامه ریزی برای مهاجرت نامحدود یهودیان سراسر دنیا به اسرائیل تابه این ترتیب بر حجم جمعیت خود در سرزمین های اشغالی بیفزاید.

2.    احداث شهرکهای صهیونیستی برای اسکان یهودیان مهاجر

3.    اخراج فلسطینیان از سرزمین های خود وغصب سرزمین های مردم فلسطین به منظور ایجاد فضا برای یهودیان تازه وارد به طوری که هم اکنون پر تراکم ترین جمعیت جهان مربوط به فلسطینیانی است که بالاجبار در نوار غزه در کنار یکدیگر جای گرفته اندوسرزمینشان را اسرائیل به زور از آنها گرفته است

4.    آواره کردن میلیونها نفرازمردم فلسطین وبیرون راندن آنها از سرزمین آبا واجدادی خود وپراکنده کردن آنها در کشورهای همجوارمثل لبنان،سوریه واردن

5.    عدم اجازه بازگشت پناهندگان فلسطینی به سرزمینهای خویش به طوری که هم اکنون بیش از چهارمیلیون فلسطینی ازسرزمین های خودآواره ودراردوگاه هایی باشرایط نامساعدودرسایر کشورها به زندگی سخت خود مشغولند.

6.    اعلام واجرای علنی وآشکار برنامه ترور شخصیت های فلسطینی که معتقد به مقاومت در برابر سیاستهای اسرائیل هستند واز حقوق فلسطینیان حمایت می کنند.

7.    تحت فشار دائمی گذاشتن ساکنین فلسطین از طریق حملات مداوم هوایی وزمینی علیه آنان وایجاد ناامنی فیزیکی وروانی در بین ملت فلسطین

8.    تلاش برای تقویت گروه هایی از درون مردم فلسطین که معتقد به سازش هستند وحاکم نمودن این گروه ها بر مردم فلسطین تابا ایفای نقش پلیس اسرائیل در داخل فلسطین نسبت به کنترل وسرکوب مبارزات ومقاومت مردم فلسطین اقدام نمایند

9.    تکیه بر دولت آمریکا برای اجرای سیاستها وبرنامه های فوق: حضور صهیونیستها در صحنه سیاسی امریکا اگرچه سابقه طولانی دارد لکن این حضور معمولا با نوعی پوشش ومحدودیت هایی هر چند در ظاهر همراه بوده است وبه غیر از هنری کسینجر وزیر امور خارجه اسبق امریکا هیچ فرد یهودی به چنین مقام رسمی مهمی در عرصه سیاست امریکادست نیافته ،تااینکه در زمان ریاست ریگان صهیونیستهای فعال در سایه ،اندک اندک حضور خودرا علنی نمودند واین روند در زمان ریاست جمهوری کلینتون به اوج خود رسید ودر حال حاضر ما شاهد حضور فعال تعدادزیادی صهیونیست در پستهای بسیارمهم وکلیدی دولت کنونی امریکا می باشیم.نشریه الوطن العربی دریکی از شماره های خودبادرج مقاله ای در قسمتی عنوان می کند:«در اظهارات ( آدات یسرائیلی) خاخام کنیسه را دراذهان تداعی کردوی چندهفته قبل در واشنگتن ودرجمع نماز گزاران یهودی سخنانی درزمینه موقعیت (مرکز فرهنگی–سیاسی یهودی )که اینک درامریکا در دست احداث است ایراد کرد.وی دربخشی ازسخنانش گفت:ما یهودیهای مقیم امریکا برای نخستین باردر تاریخ این کشور احساس غربت نمی کنیم به عبارتی دولت کنونی امریکا ازغیر یهودیها تشکیل نشده است دراین دولت یهودیها نقش فعالی درتمامی تصمیم گیریها ایفا می کنند.

راه حلهای ارائه شده برای معضل فلسطین قبل ازانتفاضه

      با زمزمه تشکیل دولت جعلی اسرائیل در فلسطین بین دو جنگ جهانی اول ودوم عکس العمل مسلمانان وفلسطینیان در قالبهای مختلف تجربه شده است ازجمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1      مقابله نظامی

اعتصابات وشورشهای خیابانی شکایت به مقامات قیمومیت وشاهان وشاهزادگان عرب ؛درگیریهای خیابانی بامهاجرین یهودی وعدم پرداخت مالیات وتشکیل کمیته های مردمی انجام میگرفت اولین حرکت نظامی علیه صهیونیستها توسط شیخ عزالدین قسام آغارشد ولی درنهایت باعکس العمل نظامیان انگلیس درفلسطین روبروشد که پس از نبرد سخت بین نیروهای قسام ونظامیان انگلیس ؛قسام ویارانش دراوج مظلومیت بشهادت رسیدندبرخوردهای نظامی بین دولت صهیونیست بعد از اعلام موجودیت توسط ارتش آزادیبخش عرب در چهار مرحله در سالهای 1948؛1956؛1967؛1973 بوقوع پیوست که درتمام این حرکتها با حمایت آمریکا وانگلیسش ازرژیم غاصب به نتیجه ای نرسیدسرانجام سازمانهای مقاومت فلسطینی در فاصله (1967م تا1970م ) تشکیل شد که تعداد آنها به پنجاه سازمان همانند الفتح وغیره که در بیرون از خاک فلسطین علیه صهیونیستها دست به سلاح برده بودنداین سازمانهابه دلایل مختلف همچون وابستگی به اندیشه های کمونیستی وناسیونالیست عرب نتوانستند کاری ازپیش ببرند.ودر حقیقت یکی ازدلایل قیام مردم مسلمان فلسطین همین سرخوردگی وناامیدی ازسازمانهای نظامی وسیاسی بود

 

2       روشهای سازش

 

   بعدازناکامی عملیاتهای نظامی علیه غاصب فلسطین طرحهای صلح وسازش با اسرائیل توسط سران عرب (قرارداد کمپ دیوید؛طرح صلح فهد وطرح فاس)مطرح شد وآمریکا (طرح های ،ریگان ،طرح جرج شولتز،طرح جیمز بیکر ،کنفرانس صلح مادرید ونقشه راه) از آنجمله اند. که اسرائیلیها به آنها اعتنا نکردندوخواسته های اندک اعراب را نیزجواب منفی دادند طرحهای صلح دیگری را نظام بین الملل برهبری شوروی سابق و آمریکاییها ارایه دادند که هیچ یک در بر گیرنده منافع فلسطینیها ی داخل وخارج نبوده است. در واقع این شیوه ها عمدتا منجر به تحقق خواسته های اسرائیل از طریق مسالمت آمیز گردید ودر عین حال سرکوب فلسطینیان از سوی اسرائیل ادامه یافته وخود طرح های سازش عده ای به آن چشم امیدبسته بودند موجب تفرقه بین فلسطینیان شد.

رهبرمعظم انقلاب با ردهمه طرحهای سازش بااسرائیل فرمودند:

« آن کسانی که باصهیونیستها سازش می کننددرجبهه اسرائیل هستند مبارزه برای استفاده سرزمین فلسطین باید معنای حقیقی مبارزه را داشته باشد مبارزه نقطه مقابل سازش است در این مسئله سازش خیانت ومبارزه وظیفه است هیچ کس سازش را به حساب مبارزه نگذارد»

                                                                                       (حدیث ولایت ؛ج6؛ص37)

روشهای ایستادگی ومقاومت

این روش بر اساس اندیشه حضرت امام خمینی (ره)وپس از ظهور انقلاب اسلامی گسترش یافته است وموجب تشکیل سازمان «حزبالله درلبنان »ومقاومت مردمی«انتفاضه» درفلسطین گردیده است.و از برکات آن پیروزی حماس در انتخابات فلسطین که حاصل بیست سال مجاهدت ورنج ملت فلسطین و جنگ 33روزه وپیروزی حزب الله درلبنان وعقب نشینی رژیم غاصب ازغزه وچند شهرک کرانه باختری بود. این روش درواقع برکاتی برای مردم لبنان فلسطین داشت،چنانکه ارتش رژیم صهیونیستی زمانی تا بیروت جلو آمده بود را ازخاک لبنان بیرون کردندوگروه حماس را درفلسطین به قدرت رساندندوبه عنوان تجربه ای جدید نشاط وامیدواری روبه تزاید رادر بین مردم فلسطین ومردم جهان اسلام بوجود آوردند.

 

علل شکست مبارزات پیشین فلسطینیها

علل شکست طرحهای مردم فلسطین را حول دومحور(درونی وبیرونی )خلاصه کرد

الف :عوامل درونی

یک ملت مصمم وبااراده توان دارد بر فشارهای خارجی غلبه نمایدودشمن را باشکست مواجه کند هیچ اراده ای در مقابل اراده ملت مقاومت طولانی نمی تواند داشته باشد. بویژه ملتی که از فرهنگ پویا وغنی اسلام تبعیت کند.تاریخ گویای غلبه ملتهای تحت ستم بردولتهای تادندان مسلح بوده است.مبارزات رهایی بخش مردم ویتنام برضدآمریکا؛مبارزات مردم الجزایرعلیه فرانسه مبارزات مردم مسلمان ایران برآمریکا نمونه های مبارزاتند پیروزی ملتها ی تحت ستم ارتباط با سعی ومجاهدت ورهبری خردمندانه آن دارد وشکست نیزمعلول کاستی این عوامل است. بطورکلی عوامل داخلی به نتیجه نرسیدن مبارزات مردم فلسطین را میتوان در مواردزیر خلاصه کرد:

1.    نداشتن رهبری واحد

آن عده معدودازفلسطینیان که خطررابخوبی درک کرده بودندهرگزنتوانستندیک استراتژی و خط مشی واحدی برای مبارزات تدوین کنندازاین رومبارزات بدون رهبری واحد و سازماندهی خاص پس ازمدتی کوتاه به آرامش وشکست منتهی می شد.

2.    حاکمیت ایده ناسیونالیستی وچپ بر مبارزان که این روش برای مردم مسلمانی همچون فلسطین سم مهلک بود.

ب- عوامل بیرونی

1.    توطئه چینی اسرائیل وآمریکا

2.   عدم حمایت ریشه ای سران اسلامی از مبارزات حقه مردم مسلمان فلسطین

·دول عرب برای خود در خصوص بررسی مسائل نظامی فلسطین دانشکده جنگ تشکیل ندادند تا مرکزی برای تربیت نیروی مسلح برای نطامیان عربی باشد

·  ازجمله موارد اصلی در جنگ وحدت فرماندهی است ولی قوای نظامی اعراب پراکنده از هم بودند وبرای تشکیل یک فرمانده ورهبر واحد هیچ موقع به توافق نرسیدند.

·  دستگاه اطلاعاتی صهیونیستی را خوب ارزیابی نکردند.

·  اعراب باتوجه به اینکه مردم فلسطین از جان گذشته بودند ولی سعی نکردند آنان رامسلح کننددر واقع سرزمین فلسطین را وجه المصالحه خود قرار دادند.

·  قبول آتش بس در جنگها توسط استعمار گران خارجی بود. که به اعراب فشار می آوردند تاعقب نشینی کنند.

مفهوم انتفاضه فلسطین

  انتفاضه واژه ای عربی ازریشه نفض به معنی جنبش؛بیداری علیه رخوت ورکود که نتیجه نومیدی وشکستهایی است که بیش ازنیم قرن نصیب فلسطینیها شده است حرکت جدیدی که در دسامبر 1978 م مطلبق با آذر1366 ه ش با قیام همگانی ومردمی وبا الهام ازانقلاب اسلامی آغازشد.انتفاضه نامی فراگیربرای حرکتهای جمعی مسلمانان فلسطین حرکت تهاجمی؛اسلامی وغیر مسلحانه وشجاعانه مردم فلسطین دررویارویی تمام عیاربا صهیونیستها ی غاصب ازآن تاریخ در نظر گرفته شده است .                  (روز نامه اطلاعات ؛15/4/1377)

درتاریخ انقلابها ومبارزات مردم فلسطین؛ واژه انتفاضه پیشینه ای طولانی دارد .آنان از ابتدای بر این عقیده بودند حتما دشمن رایا ازسرزمینشان بیرون کنندویا دراین راه جان خود رافدا نمایندولی به علت متفرق بودنتصمیم گیریهاقبل ازانتفاضه چنین به نظرمی رسید. که مردم فلسطین از مبارزات خود علیه رژیم صهیونیستی خسته شده اندوسرزمین خود را فراموش کرده وبمرورتسلیم اشغال صهیونیسم میشوند. که گلدامایر نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی قبلاپیش بینی کرده و از آنها به نسل فراموش کننده تعبیرکرده بود.وی گفته بود که این نسل خواهد مرد ونسل آینده هم فراموش خواهند کرد. اما حرکت آنها نشان داد که مفهوم انتفاضه استعاره ازشورش و انفجار جوانان فلسطینی است.آنان عزتمندوعزتمدارند.                             (روزنامه جمهوری اسلامی ؛6/2/85)

  درابتداجاافتادن کلمه انتفاضه به جای انقلاب وغیره سخت بود ولی بالاخره جایگزین شد و همه پذیرای کلمه شدند صهیونیستها انتفاضه رابه عنوان حوادث ووقایع شرورانه اعلام کردند وافراد شرکت کننده ومجاهدان فعال درانتفاضه راخرابکار (گروه خرابکار )معرفی کردند مثلا شهید شیخ احمد یاسین مبارزرا رهبرخرابکاران نام بردند ولی پس ازمدتی انتفاضه فلسطین به عنوان یک واژه سیاسی غیر قابل تغییر درقاموس سیاسی جهان جای گرفت.

آغازانتفاضه فلسطین

در پاسخ به این سوال اصلی که« انتفاضه مردم فلسطین ریشه در چه عواملی دارد؟وچرا اتفاق افتاد؟»

 در جواب باید گفت که عوامل زیر در این بیداری نقش اساسی داشته اند:

 تبعیت نمودن ازفرهنگ استشهاد،که این روحیه شهادت طلبی از عوامل پیروزی در صدر اسلام وانقلاب اسلامی بود.درفرهنگ الهی واسلامی نیستی معنا ندارد شهدا درازحیات طیبه بهره مند میگردنداین فرهنگ دربرابردنیاخواهان سلاحی است که هیچ پدافند وسپری ندارد ازاین روظالمان باید ازآن هراس داشته باشند هم اکنون شاهدهستیم که چطورشاخ وبرگهای حزبالله درآنسوی مرزها پوزه ابرقدرتها را به خاک می مالید ودرمقابل ضربات وارده به دشمن صهیونیستی تعدادکشته هایشان بسیارناچیزبوداین تنها به مدد فرهنگ مقاومت وایستادگی تا پای شهادت است ملتهای شکست خورده بدون فرهنگ استشهادی با شعارهای ملی گرایانه شمار تلفاتشان بیش از تلفات انسانی جنگ ماست .

    وقتی مسلمانان فلسطین بعد ازیک دوره طولانی شاهدشکست راه حلهای نظامی وسیاسی وغیراسلامی بوده اندخودمردم واردعرصه های نبردشدندوازروش ایستادگی ومقاومت پیروی نمودندودرسال1980 در اثرجنبش بیداری اسلامی درخاورمیانه دانشجویان طرفدار«بلوک اسلامی »در بیشتر دانشگاههای فلسطین مقام اول وگاه مقام دوم کسب کردند.دانشجویان اسلامی طی مبارزات انتخاباتی کنترل 75 %درصد از اتحادیه دانشجویی رادردست داشتندیکی ازرهبران گروههای دانشجویی مسلمان درجریان انتخابات دانشجویی گفته بود«ما تجربه ناسیونالیست ومارکسیم را پشت سر کذارده ایم وحال به این اعتقاد داریم که تنها ازراه اسلام می توان بر اسرائیل پیروز شد»

                 ( گزارش ویژه آسوشیتد پرس در مورد گسترش جنبش اسلامی در فلسطین کیهان 7/5/66)

        حرکت اسلامی صرف نظرازعوامل متعدد شکل گیری آن وبدون هیچگونه وابستگی گروهی یا سازماندهی که انتفاضه نام گرفت ؛بیش از20 سال است که بارشادتها ومجاهدتهای رزمندگان مسلمان فلسطینی می رود که طومار ننگین نظام جعلی اسرائیل را بر چیند.این حرکت دیگر ریشه در ناسیونالیسم وعربیت ندارد آنان اندیشه های مختلف مارکسیسم وسوسیالیسم وناسیونالیسم رادرسالهای گذشته آزموده اند   رزمندگان فلسطین تنها با شعار دین مقدس اسلام وتبعیت ازبرنامه های دین مبین .این تجدید نظردر مبارزه با رژیمی که به تعبیر رهبرمعظم انقلاب «گستاخ ووحشی وبی اعتنا به قوانین انسانی ومقررات بین المللی است »

این تنها نهضت سرزمین فلسطین است که با الهام ازانقلاب مقدس اسلامی ایران مردم فلسطین آغاز وبعنوان انقلاب مساجد تجربه موفق نشان دادند.اقشار مختلف مردم در مساجد تجمع میکنند ودر مورد موضوعات مختلف سیاسی ،اجتماعی ،واقتصادی و...آگاه می شوند ودر قبال سرنوشت خود وانجام وظایف ومسئولیتهای دینی حساسیت نشان می دهند واندیشه وفکر اسلامی آنها را به حرکت ومبارزه وامیدارد اسلام توانایی رویارویی با قدرتهای سلطه گر ودرراس آنها آمریکا را خواهد داشت.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت رژِیم صهیونیست بااعتراف به این خیزش عمومی در جهان اسلام اقرار می کند:«ازسوی دیگردرحال حاضرشاخص های دیگری وجود دارد که مژده دهنده خیرونیکی برای ملت مانیست ماشاهد افزایش جدیداسلام گرایی ازجمله موج قوی انزجاروتنفرعلیه اسرائیل از سوی نیروهای اسلامی که قدرتشان روبه افزایش است می باشیم » بنیامین نتانیاهو،مکان تحت شمس )

یکی از تحلیلگران عرب که در مراکز تحقیقات استراتژیک آمریکا در امور خاورمیانه تحقیق می کند بر این امر تاکید داردکه:

«انقلاب ایران رابطه شیعیان با جهان بزرگتر عرب ونمادهای آن دگرگون ساخت در روزگاران گذشته هنگامی که عرب وطنی آیین خشن شهرهای بزرگ عربی بود شیعیان لبنان وسایر قلمروهای عربی رابطه با ایران رامانند باری ناراحت کننده وخجالت آور حمل می کردند اما انقلاب ایران تاریخ را واژگون کرد وبر سر خود قرار داد یک قیام مهم به نام اسلام واصالت فرهنگی به پیروزی رسید.مصالح لازم برای سیاستهای موعود گرایی وتند روی فراهم آمد از آن زمان لبنانی ها با حمایت از ایران ودر رویارویی با اسرائیل به عنوان بازیگر سرنوشت ساز وتاثیر گذار ایفای نقش کردند.»(به نقل از متن ترجمه شده )

دکتر فتحی شقاقی دبیر کل شهید جهاد اسلامی فلسطین از تاثیرانقلاب اسلامی بر بیداری با تشكيل مبارزات انتفاضه جوهره كفر ستيزي ومقاومت وباب جهاد درراه حق كه ازروح اسلام نشات مي گيرد فراسوي خيل پيروان انقلاب اسلامي گشوده شد واين نهاد مملوازآرمانخواه ترين ومعتقد ترين نيروهاي فلسطین گرديد. رزمندگان انتفاضه فلسطین برخلاف نظاميان دنيا كه غالبا تك بعدي هستندوبه حرفه وشغل خود مي انديشند

 

 

.خصوصياتي چند گانه دارند .

     1-خصوصيات اعتقادي سياسي واجتماعي نشات گرفته از دین مبین

    2- خصوصيات نظامي حرفه ای واستشهادی از ويژگي هاي بارز ومهم آنان به شمار ميرود .

(فتحی ابراهیم؛شقاقی؛انتفاضه وطرح اسلامی معاصر )

  فتحی شقاقی درهمین رابطه می گوید:انقلاب اسلامی ایران تاثیرمهمی بر جنبش های اسلامی درهمه جامعه وازجمله جنبشهای اسلامی اراضی اشغالی داشت چه این انقلاب آمد تا دلیلی برامکان پیروزی اسلام برظلم وقهروبرپایی دولت اسلامی ارائه دهد.انقلاب اسلامی نمونه ای برای تمام جنبش های اسلامی گردید           (ابوعمر ،زیاد ،جنبشهای اسلامی در فلسطین )

فتحی شقاقی در جایی دیگر می فرماید :

«هیچ چیز به اندازه انقلاب اسلامی امام خمینی (ق.س)نتوانست ملت فلسطین رابه هیجان درآورد و احساسات آنها رابرانگیزد وامید را دردلهایشان زنده کند.با پیروزی انقلاب اسلامی ما به خودآمدیم و دریافتیم که آمریکا اسرائیل نیزقابل شکست هستند.فهمیدیم که باالهام ازدین اسلام می توانیم معجزه کنیم وازاین رو ملت مجاهد ماندر فلسطین انقلاب اسلامی وجمهوری اسلامی رابه دیده تقدیر می نگرند و امام خمینی (ق.س(را ازرهبران جاوید تاریخ اسلام می دانند»

( کدیور ،جمیله،انتفاضه حماسه مقاومت فلسطین )

همه رهبران انتفاضه الهام گرفتن از انقلاب اسلامی ورهبروبنیانگذار آن رااز اساسی ترین موفقیت محسوب می کنند آن امامی که بانیروی یزدانی وبا دست خدایی خویش قدرت بیدادوستم را شکست ، اوحسینی بود که در صحنه کربلا آرایش عشق کرد مردی که افتخار داشت از آموزگارش«حسین بن علی (ع)» الهام گرفته است

آثارانتفاضهبرامنیتواقتصاداسرائیل

فعالیتهای استقلال خواهی فلسطینیان وانواع مبارزات آنان هر یک در جای خود بخش هایی از تاریخشان راتشکیل می دهد اما به اعتراف دوست ودشمن انتفاضه نقطه عطفی در تاریخ پر فراز ونشیب اشغال سرزمین فلسطینی هاست این روش دراردوگاه رژیم صهیونیستی و حامیانش اثرات قابل توجهی گذاشته است در این زمینه اظهارات یک مقام نظامی رژیم صهیونیستی بیانگر عمق وحشت ونگرانی آنان از هرگونه عملیات ضد صهیونیستی مقاومت اسلامی فلسطین است وی میگوید:«وقوع یک عملیات توسط فلسطینی ها هرپیامدی که بدنبال داشته باشد ازفشارروانی ناشی ازانتظاریک حادثه ناگوارمی کاهد . مادیگرتوانایی انتظار مرگ رانداریم ودرانتظارمرگ بودن به مراتب دردآورترازخود مرگ است »

ازدیگر آثار ویران کننده انتفاضه بر رژیم صهیونیستی مشکلات اقتصادی وخساراتی است که از ناحیه انتفاضه به اقتصاد این رژیم واردشده است بر اساسگزارش سالیانه بانک مرکزی دولت صهیونیستی میزان خسارات در جریان انتفاضه به 7تا 5/8 میلیارد دلار رسید که این میزان هشت درصد کل تولید ناخالص ملی کشور راشامل می شود

روزنامه الوطن چاپ قطر اثرات انتفاضه بر اقتصاد رژیم صهیونیستی مینویسد:آیا سخن گفتن در رابطه با بحران اقتصادی اسرائیل یک نوع غلواست یا یک نوع خوش بینی بسیاری ازکسانی که رژیم صهیونیستی را به عنوان اسطوره اقتصادی این توانایی رادارد که برای مدت مدیدی جنگ راادامه دهدازچنین اصطلاحاتی استفاده می کنند درحالی که مساله به شکلی که آنان تصور میکنند نیست .رژیم صهیونیستی امروز با بحرانهای اقتصادی دست وپنجه نرم میکند وسخن گفتن از اسطوره اقتصادی بیشتر شبیه همان افسانه ای است که در مورد ارتش این رژیم وجود داشت ،یعنی اینکه ارتش این رژیم شکست ناپذیر است.

          

 

   پیشکسوت بسیجی غلامرضا بابایی                                       

خبرهای مرتبط:
تمامی حقوق مادی و معنوی این پايگاه متعلق به سازمان بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت مي باشد