کاربر گرامی به منظورنمایش بهتر از مرورگر فایر فاکس استفاده نمایید
  • امام خامنه ای(مدظله العالی): انقلاب هرچه دشمن دارد و دشمنی دارند، به‌طور طبیعی در مقابل سپاه پاسداران صف بسته‌اند و حضور دارند؛ چون پاسدار انقلاب است.
چهارشنبه, 5 ارديبهشت 1397
-A A +A

ميخواستم بپرسم اهميت اين دوره از انتخابات را نسبت به دوره‌هاى قبل در چه مى‌بينيد؟

 

البته ميدانيد كه انتخابات هميشه براى كشور ما و نظام جمهورى اسلامى حائز اهميت بوده؛ چونهميشه تعيين كننده است، هميشه نشانه‌ى يك حقيقتى در داخل كشور ماست؛ كه اين براىدوستان ما در دنيا و نيز براى دشمنان ما پيامهائى دارد. بنابراين هميشه همين جوراست. هر وقت اين خصوصيت بيشتر بود، اهميت بيشتر ميشود؛ امروز از آن وقتهاست. اولاًسى و سه سال از پيروزى انقلاب ميگذرد. در انقلابهائى كه در دنيا وجود داشته، باگذشت اين زمان، مردم خسته شدند، دلزده شدند، راه‌ها عوض شده، هدفها تغيير پيداكرده. ملت ما در طول اين زمان، با يك عزم راسخى، حركت مستقيمى را تا امروز ادامهداده؛ اين خيلى حادثه‌ى مهمى است. بعد از سه دهه، سرِ سى و سه سالگى نشان بدهد كهباز همان خصوصيت را دارد. وانگهى اين روزها اشتلم عليه ملت ايران زياد است؛ ميشنويدديگر، مى‌بينيد. اين قدرتهاى استكبارى كه در خيلى جاها شكست خورده‌اند و سيلىخورده‌اند، دلشان ميخواهد كه با هياهوئى، خودشان را از تك و تا نيندازند. اين هياهورا درباره‌ى چه به كار ببرند؟ مسئله‌ى ايران يك مسئله‌ى برجسته است؛ لذا در مسئله‌ىايران هى هياهو ميكنند؛مسئله‌ى تحريم، مسئله‌ى حقوق بشر و از اين حرفهائى كه تكرارميكنند. لذا چون جنجالها زياد است، چون تهديدهاى لفظى و زبانى عليه ملت ايران زياداست، لذا ملت ايران در اين دوره جايگاه حساسترى دارد و ميتواند بهتر حرف بزند؛ حرفزدن با عمل. ميدانيد بهترين حرف زدنها، بهترين گفتنها، گفتن با عمل است. ملتميتواند عمل كند. لذاست كه امروز هرچه بيشتر پاى صندوقها بيايند، براى كشور مفيدتراست؛ هرچه با شور و نشاط و انگيزه‌ى بيشترى بيايند، براى آينده‌ى كشور مفيدتر است،براى آبروى كشور بهتر است، براى حفظ امنيت و مصونيت كشور مفيدتر است. اهميت ايندوره به اين خاطر است. ان‌شاءاللَّه همه‌تان موفق باشيد. زنده باشيد.

خبرهای مرتبط:
تمامی حقوق مادی و معنوی این پايگاه متعلق به سازمان بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت مي باشد