کاربر گرامی به منظورنمایش بهتر از مرورگر فایر فاکس استفاده نمایید
  • امام خامنه ای(مدظله العالی): انقلاب هرچه دشمن دارد و دشمنی دارند، به‌طور طبیعی در مقابل سپاه پاسداران صف بسته‌اند و حضور دارند؛ چون پاسدار انقلاب است.
دوشنبه, 3 ارديبهشت 1397
-A A +A

بیانات در دیدار اقشار مردم و خانواده شهدا و ایثارگران

بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌

 خوشامد عرض ميكنم به همه‌ى برادران و خواهرانعزيز. بحمداللّه جلسه‌ى ما امروز در اين حسينيه، لبريز از عطر شهادت و ياد مباركشهيدان عزيز و حضور جانبازان عزيز و خانواده‌هاى شهدا و خانواده‌هاى جانبازان است. قدر اينجور مجلسى را، اين بنده‌ى حقير خيلى ميدانم. آنجائى كه ياد شهادت، يادشهيدان، ذكر شهيدان، تمجيد از عظمت شهيدان وجود دارد، هر انسانى، هر دلى احساس عظمتميكند؛ احساس استغناى از غير خدا ميكند. اميدوارم كه خداى متعال تفضلات خود، رحمتخود، فضل خود را به همه‌ى شما عزيزان نثار و نصيب كند و ارواح طيبه‌ى شهيدان عزيزما و همچنين امام شهيدان را با اوليائش محشور كند.

 اين روزها متعلق به امامعسگرى (سلام‌اللّه عليه) است، كه ميتواند الگوى همه‌ى مؤمنان، بخصوص جوانان باشد. اين امامى كه موافقان، شيعيان، مخالفان، غير معتقدان، همه، شهادت دادند و اعترافكردند به فضل او، به علم او، به تقواى او، به طهارت او، به عصمت او، به شجاعت او درمقابل دشمنان، به صبر و استقامت او در برابر سختى‌ها، اين انسان بزرگ، اين شخصيتباشكوه، وقتى به شهادت رسيد، فقط بيست و هشت سال داشت. در تاريخ پرافتخار شيعه، ايننمونه‌ها را كم نداريم. پدر امام زمان عزيز ما با آن همه فضيلت، با آن همه مقامات،با آن همه كرامات، وقتى با سم و جنايت دشمنان از دنيا رفت، فقط بيست و هشت سالداشت؛ اين ميشود الگو؛ جوان احساس ميكند يك نمونه‌ى عالى در مقابل چشم دارد. آنامام بزرگوار، جوادالائمه (عليه‌السّلام) است كه در بيست و پنج سالگى شهيد شده است؛اين امام عسگرى (عليه الصّلاة و السّلام) است كه در بيست و هشت سالگى به شهادترسيده است؛ و اين همه فضيلت، اين همه مكرمت، اين همه عظمت، كه نه فقط ما به آنهاقائليم و مترنّميم، بلكه دشمنانشان، مخالفانشان، كسانى كه اعتقاد به امامت آنهانداشتند، همه اعتراف كردند.

 در زمان ما هم كه حقاً و انصافاً يك زماناستثنائى بود - اين دوره‌ى نظام جمهورى اسلامى تا امروز يك دوران استثنائى در تاريخما است، يك قطعه‌ى زرين است - همين شهدائى كه شما ميشناسيد، همين عزيزان خود شما،جوانان خود شما، همه الگو هستند. هر جوانى كه با انگيزه‌اى، با يك ايمان مقدس وپاكى حركت كرد، از خانه‌ى خود، از راحتى خود، از آغوش پدر و مادر خود، از هواى خنكدر گرماى تابستان، از محيط گرم و نرم در سرماى زمستان دل كند و رفت در دل آن حوادثخونين، پر اضطراب و پر وحشت، تن خود و جان خود را كف دست گرفت تا در برابر تكليف ووظيفه فدا كند، او يك الگوست. اين يك عظمتِ مجسم است در مقابل چشمما.

 امثال ما افرادى كه پا به سن گذاشته‌ايم و پيرمرد شده‌ايم، لذت ما ازديدن اينها، يك لذت قلبى است؛ اما جوانها علاوه‌ى بر اين احتظاظ روحى و قلبى، درسميگيرند، الگو ميگيرند. و شهداى ما زنده‌اند؛ همچنان كه خداى متعال خبر داده است: «ولا تحسبنّ الّذين قتلوا فى سبيل اللّه امواتا بل احياء عند ربّهم يرزقون»؛ پيش خداى متعالند، زنده هستند، مشرف بر اين عالَمند، حوادث را مى‌بينند، سرنوشتهارا مى‌بينند، اعمال من و شما را مى‌بينند. آن وقتى كه پاى ما به سنگى بخورد، آنوقتى كه نتوانيم خودمان را درست هدايت كنيم، اداره كنيم، زمين بخوريم، آنها نگرانميشوند. آن وقتى كه ميفهميم، مى‌بينيم، محكم قدم برميداريم، راه را مستقيم حركتميكنيم، به هدف نزديك ميشويم، آنها خوشحال ميشوند. آن وقتى كه ملت ايران در يكعرصه‌اى پيروز ميشود، آن ارواح طيبه به احتظاظ در مى‌آيند. آن وقتى كه خداى نكردهبر اثر غفلت ما، كوتاهى ما، ملت عقب بماند، مشكل اساسى و عمومى پيدا كند، آنهانگران ميشوند. و من به شما عرض كنم؛ در اين دورانى كه اكنون ما زندگى ميكنيم، دشمندر مقابل ما اين جبهه‌ى وسيع را به وجود آورده است و پى‌درپى شكست خورده است، حدسانسان اين است كه شهداى عزيز ما در حال احتظاظند، شادمانند، خرسندند. يك ملت با اينهماهنگى، با اين شكوه، با وجود اين همه سختى در راه، در حركت، با وجود اين همهدشمنى‌هاى خباثت‌آلود و عنادآميز، باز وقتى اينجور محكم حركت ميكند، گامها را محكمبرميدارد، به سمت هدف پيش ميرود، آنها خوشحال ميشوند؛ روح مطهر امام خوشحال ميشود،ارواح طيبه‌ى شهدا خوشحال ميشوند. نه اينكه بخواهيم صحنه را برخلاف واقع تصويركنيم؛ عين واقعيت همين است كه عرض كردم.

 امروز دنياى زر و زور و استكبار وهمه‌ى زورگوها، همه‌ى خبيثها، همه‌ى كسانى كه دستشان تا مرفق در خون ملتهاست، همه‌ىآنهائى كه به ملتهاشان دروغ ميگويند، همه‌ى آنهائى كه براى جيب خودشان حاضرند جيبملتها را خالى كنند، همه‌ى اينها در مقابل جمهورى اسلامى صف كشيده‌اند و يك جبههتشكيل داده‌اند. براى اينكه چه كار كنند؟ براى اينكه اين ملت را در هم بشكنند؛ براىاينكه ملت ايران را از اين راه و از اين حركتى كه آغاز كرده و به بيدارى عمومىدنياى اسلام منتهى شده - و اين تازه اول كار است و ان‌شاءاللّه آينده‌هاى روشن‌ترىدر پيش است - باز بدارند. اگر آمريكا و غرب و صهيونيسم و سرمايه‌داران و مفتخورانيهودىِ وابسته‌ى به سازمان صهيونيسم بتوانند ملت ايران را قانع كنند، به زانو دربياورند، به عقب‌نشينى وادار كنند، ميتوانند به دنيا بگويند: ببينيد، اينها را كهملت پيشرو بودند، ما سر جاى خودشان نشانديم. هدف اين است. همه‌ى تلاشها براى ايناست. يك روز اين را نميگفتند، كتمان ميكردند؛ امروز صريحاً و علناً ميگويند. ميگويند ما ميخواهيم تحريم كنيم - تحريم نفت، تحريم بانك مركزى، تحريم چه، تحريمچه، تحريم چه - به وسيله‌ى شوراى امنيت سازمان ملل قطعنامه صادر كنيم، پشت سرشقطعنامه‌ى ديگر، پشت سرش قطعنامه‌ى ديگر. كه چه اتفاقى بيفتد؟ براى اينكه ملت ايرانخسته بشود. عجيب است؛ هرچه گذشته، ملت ايران شادابتر، زنده‌تر، بااستقامت‌تر ومصمم‌تر شده است.

 امسال بيست و دوم بهمنِ شما - اين حركت عظيم مردم درپشتيبانى از نظام- يك سيلى به صورت استكبار بود. آنها آرزوشان اين است كه بتوانندگروهكهائى را بياورند توى خيابان، عليه نظام. اتفاقى كه ميخواستند براى ايران رخبدهد كه مردم عليه نظام قيام كنند، براى خودشان رخ داده است! به كشورهاى اروپائىنگاه كنيد؛ اينهائى كه مى‌آيند توى خيابان، اينهائى كه مشت گره ميكنند، اينهائى كهشيشه ميشكنند، مردمِ همان نظامها هستند. خوابى كه براى شما ديده بودند، براى خودشانتعبير شده است؛ تيرى كه به سمت ملت ايران و جمهورى اسلامى ايران پرتاب كرده بودند،كمانه كرد، برگشت به طرف خودشان. اين پيروزىِ ملت ايران است.

 ما امروز درهمه‌ى ابعاد، با يك نگاه راهبردى داريم پيش ميرويم. ممكن است در يك بخشى، در يكگوشه‌اى، يك كوتاهى‌اى وجود داشته باشد، اما حركت عظيم به طور عموم به طرف جلو بودهاست و ملت اجازه نداده است كه دشمن از توطئه‌اى كه ميكند، شاد بشود. همه كار كردند: جوانهاى ما را توى خيابانها شهيد كردند؛ دانشمندان ما را به‌وسيله‌ى مزدوران قاتلِخودشان، تروريستهاى خودشان، به شهادت رساندند؛ كار سياسى، كار تبليغاتى، كاراقتصادى، كار امنيتى - جاسوس بفرستند - از اين كارها مرتب دارند ميكنند؛ خرج همميكنند چه جور، براى اينكه بتوانند ملت ايران را خسته كنند. شما نگاه كنيد ببينيدملت ايران امروز بانشاطتر و شادابتر و عازم‌تر از هميشه است. جوانِ امروز از جوانِده سال و بيست سال قبل اگر سرحال‌تر و بانشاطتر و پرانگيزه‌تر نباشد، كمتر نيست. اين نشانه‌ى حركت به جلوى ملت ايران و عقب‌نشينى آنهاست.

 خداى متعال همبراى اين ملت جور آورده. همين انتخاباتها، همين پاى صندوق رفتن‌ها، همه‌ى اينهامظهر حضور مردم و مظهر نشان دادن اقتدار مردم است. شايد شش ماه يا بيشتر است كهدارند عليه انتخابات روز جمعه تبليغات ميكنند - انواع و اقسام تبليغات - براى اينكهمردم را دلسرد كنند، براى اينكه پاى صندوقها خلوت باشد.

 در همه‌ى دنيا،انتخابات پرشور، مظهر زنده بودن و حضور بااراده و عزم راسخ يك ملت در عرصه‌هاست. هرجا انتخابات با شركت گسترده‌ى مردم باشد، اين نشانه‌ى اين است كه ملت در آن كشوربيدارند، هوشيارند و با نظام خود همراهند. ميخواهند اين را از دست ملت ايرانبگيرند. همه‌ى اين صدها و هزارها و - اگر اين رسانه‌هاى تازه پديدآمده‌ى اينترنتىرا هم محاسبه كنيم، سر به ميليونها ميزند - ميليونها رسانه را به كار انداختند،براى اينكه مردم را دلسرد كنند. گاهى گفتند مردم شركت نميكنند، گاهى گفتند تحريمميكنند، گاهى گفتند تقلب ميشود، گاهى گفتند چه و چه؛ براى اينكه مردم پاى صندوق رأىنيايند، دلسرد بشوند. آنى كه من احساس ميكنم و از لطف الهى احتمال قوى ميدهم كهاينجور بشود، اين است كه ملت ايران در روز جمعه‌اى كه مى‌آيد، يك سيلى سخت‌تر بهچهره‌ى استكبار خواهد زد.

 دست خدا با شماست. هدايت دلها و جانهاى ما به دستخداست. همه چيز دست خداست. وقتى دل ملت، دل مسئولين، دل دلسوزان باخدا باشد، خدا راه را آسان ميكند، تسهيل ميكند، راه را باز ميكند، توفيق ميدهد وان‌شاءاللّه اين توفيق نصيب ملت ايران خواهد شد.

 حقيقتاً انتخابات، سيلى بهچهره‌ى دشمنان اين ملت است. آنچه مهم است، اين است كه مردم حضور پيدا كنند؛ البتهاين هم مهم است كه به نامزدهاى صالح رأى بدهند. هر دو مهم است، ليكن حضور در درجه‌ىاول است. هرچه حضور مردم بيشتر باشد، پشتوانه‌ى مجلس شوراى اسلامى قوى‌تر باشد،مجلس محكم‌ترى، تواناترى، شجاع‌ترى تشكيل خواهد شد؛ صداى عموم مردم را ميتواند باقدرتِ تمام به گوش دنيا برساند. اين است كه اين حضور، حضور بسيار بااهميتى است؛حضور بسيار باعظمتى است. و من تصورم اين است كه اين دفعه، اين نوبت انتخابات،حساسيتش از دفعات قبل هم شايد بيشتر است؛ به خاطر اينكه تيرهاى موجود در تركشاستكبار عليه شما مردم تمام شده. هرچه ميتوانستند، ضربه زدند؛ هرچه داشتند و بهعقلشان رسيده، فعاليت كردند؛ اين تيرهاى آخر است. بايد بايستيد؛ بايد به توفيقالهى، به فضل الهى، اراده و عزم خود را به رخ دشمن بكشيد تا بفهمد كه در مقابل اينملت نميتواند مقاومت كند...

 خداوند به شما خير بدهد. خداوندان‌شاءاللّه بركاتش را بر ملت عزيز ايران، بر شما جوانان عزيز نازل بفرمايد. من بارديگر به همه‌ى شما خيرمقدم عرض ميكنم، مقدم شما را گرامى ميدارم؛ مخصوصاًخانواده‌هاى عزيز شهدا، مخصوصاً جانبازان عزيز و خانواده‌هاى آنها. اميدوارمان‌شاءاللّه همه‌ى شما مشمول الطاف الهى بوده باشيد.

والسّلام عليكم ورحمةاللّه و بركاته‌

خبرهای مرتبط:
تمامی حقوق مادی و معنوی این پايگاه متعلق به سازمان بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت مي باشد