برگزیده

1400/09/08
اردوی جهادی بسیج پیشکسوتان قزوین در اندیکا خوزستان برگزار شد.
1400/09/06
رزمایش اهداء خون بسیج پیشکسوتان آذربایجان غربی به مناسبت هفته بسیج برگزار شد.
1400/09/06
رزمندگان و پیشکسوتان استان تهران به مناسبت هفته بسیج به بیان خاطرات دفاع مقدس پرداختند.
1400/09/06
رزمایش اهداء خون بسیج پیشکسوتان گلستان به مناسبت هفته بسیج برگزار شد.
1400/09/06
رزمایش اهداء خون پیشکسوتان بسیجی قزوین به مناسبت هفته بسیج برگزار شد.
1400/09/03
سردار رضایار در برنامه در انتهای الوند سازمان بسیج پیشکوتان را معرفی کرد.
1400/09/02
بسیج پیشکسوتان سیستان و بلوچستان به مناسبت هفته بسیج رزمایش کمک مومنانه انجام داد.
1400/09/02
دیدار و سرکشی از خانواده های شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس توسط بسیج پیشکسوتان کاشمر در هفته بسیج برگزار شد.