برگزیده

1399/09/06
سازمان بسیج پیشکسوتان قزوین به مناسبت سالروز تشکیل بسیج بیانیه صادر کرد.
1399/09/04
کانون بسیج پیشکسوتان کاشمربه مناسبت هفته بسیج از پیشکسوتان بسیجی عرصه سلامت تجلیل کرد.
1399/09/04
اردوی جهادی بسیج پیشکسوتان ناحیه مبارکه اصفهان برگزار شد.
1399/09/04
رزمایش اهدا خون بسیج پیشکسوتان آذربایجان غربی به مناسبت هفته بسیج برگزار شد.
1399/09/04
سازمان بسیج پیشکسوتان آذزبایجان غربی به مناسبت هفته بسیج بیانیه صادر کرد.
1399/09/02
رزمایش اهدا خون بسیج پیشکسوتان بوشهر به مناسبت هفته بسیج برگزار شد.
1399/09/02
سازمان بسیج پیشکسوتان سپاه امام صادق بوشهر به مناسبت هفته بسیج بیانیه صادر کرد.
1399/09/02
رزمایش کمک مومنانه بسیج پیشکسوتان ناحیه خمینی شهر اصفهان به مناسبت هفته بسیج برگزار شد.