نژادپرستی سیستماتیک در آمریکا

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" به نقل از پایگاه بصیرت _ گفتگو با حنیف غفاری_  اعتراضات به قتل جورج فلوید شهروند سیاه پوست آمریکایی و نحوه برخورد ترامپ با این ماجرا جامعه آمریکا را به شدت دو قطبی کرده و پایگاه رأی ترامپ را به شدت کاهش داده است. در همین راستا پایگاه بصیرت برای بررسی اعتراضات نژادپرستی در آمریکا، گفت و گویی را با دکتر حنیف غفاری تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل ترتیب داده است.