از کشیدن چادر از سر زنان تا زنده به گور کردن مردم بی‌گناه

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"   فاجعه مسجد گوهرشاد در سال 1314 که در پی قیام مردمی علیه قانون استعماری کشف حجاب به وجود آمد، برگ ننگینی در کارنامه رژیم پهلوی بود. این واقعه تلخ که سبب شهادت عده‌ زیادی از زنان و مردان غیور مشهد شد، چندان مورد بازنگری و تحلیل قرار نگرفته است. سینمای ایران نیز در خصوص این واقعه قدمی جدی برنداشته است.

واقعه مسجد گوهرشاد که باید سندی بر مشروعیت انقلاب اسلامی باشد تنها به چشم یک واقعه تاریخی نگریسته شده است. متنی که در ادامه می‌خوانید روایت شاهدان عینی فاجعه گوهرشاد است که تنها به بخشی از آن اشاره شده است.