پارلمان لبنان با انتخاب مجدد سعد حریری بدنبال چه چیزی است؟

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  به نقل از  پایگاه بصیرت _فرزان شهیدی ؛   میشل عون رئیس جمهوری لبنان روز پنجشنبه اول آبان 99 سعد حریری را به عنوان نخست‌ وزیر جدید انتخاب و او را مامور تشکیل کابینه کرد.


انتخاب مجدد حریری به نخست ‌وزیری با توافق جریان المستقبل، جریان امل به رهبری نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، حزب سوسیالیست ترقیخواه به رهبری ولید جنبلاط، جنبش میهنی آزاد منسوب به رئیس جمهور و حزب مسیحی الطاشناق صورت گرفته است. در این میان حزب قوات لبنانی به رهبری سمیر جعجع از جریان 14 مارس با حریری مخالف است.