1397/07/26 - 10:30
گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش ششم
1395/03/24 - 09:25
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت در راستای پاسخگویی به سوالات عزیزان پیشکسوت…
1395/03/24 - 09:25
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت در راستای پاسخگویی به سوالات عزیزان پیشکسوت…
1395/03/22 - 11:59
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت در راستای پاسخگویی به سوالات عزیزان…
1395/03/22 - 11:59
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت در راستای پاسخگویی به سوالات عزیزان…
1394/11/28 - 12:58
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"حجت الاسلام و مسلمین پناهیان در پنجمین مجمع عالی بسیج پیشکسوتان که در مرکز…
1394/11/28 - 12:58
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"حجت الاسلام و مسلمین پناهیان در پنجمین مجمع عالی بسیج پیشکسوتان که در مرکز…
1394/10/21 - 18:34
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  پنجمین مجمع عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت که در مجتمع 5 آذر بسیج در تاریخ…
1394/10/21 - 18:34
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  پنجمین مجمع عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت که در مجتمع 5 آذر بسیج در تاریخ…
1394/10/17 - 12:26
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"   سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در افتتاحیه مجمع پیشکسوتان جهاد…
1394/10/17 - 12:26
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"   سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در افتتاحیه مجمع پیشکسوتان جهاد…
1394/10/15 - 13:36
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" سردار مهدی محمدی‌فر رئیس سازمان پیشکسوتان جهاد و مقاومت در دفاع مقدس،  در…