1399/08/14 - 08:29
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"   سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت استان قزوین در محکوم نمودن اهانت به پیامبر اکرم…
1395/09/13 - 15:42
  براستی چقدر زیبا گفت شهید دکتر چمران " خدایا تو اين چنين کردي تا به غير از تو محبوبي نگيرم و به جز تو آرزويي نداشته باشم، و جز تو به چيزي يا به…
1395/09/11 - 11:23
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  و به مناسبت سالروزشهادت شهیدمیرزا کوچک خان جنگلی، پیشکسوت بسیجی سید وهاب…
1395/08/29 - 11:22
     "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" مصاحبه ای با سردار کریمی ریاست محترم سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت که در…
1395/08/18 - 15:03
  در راستای تقویت کار جهادی، کارکنان سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت ،اردوی جهادی یک هفته ای در منطقه قلعه سیمون اسلامشهر  برگزار نمودند به…
1395/08/15 - 13:20
  در راستای تقویت کار جهادی  پیشکسوتان بسیجی ، اردوی یک هفته ای در قلعه سیمون انجام دادند به همین منظور خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج…
1395/08/13 - 09:55
  در راستای تقویت کار جهادی  پیشکسوتان بسیجی ، اردوی یک هفته ای در قلعه سیمون انجام دادند به همین منظور خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج…
1395/08/12 - 14:37
  خانم قوی پنجه یکی از ساکنان محله قلعه سیمون، دلنوشته ای را برای پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت ارسال کرده اند که متن آن…
1395/08/12 - 10:21
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" مسئولان و تیم فرهنگی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت در روز دوم از اردوی…
1395/08/11 - 10:23
  "... در همان میدانی كه متجاوزان و دزدان آمریكایی در زیر تلی از خاكستر مدفون می شوند برادر شهید عزیز ما, محمد منتظرقائم خونش ریخته می شود و…
1395/08/11 - 10:23
  "... در همان میدانی كه متجاوزان و دزدان آمریكایی در زیر تلی از خاكستر مدفون می شوند برادر شهید عزیز ما, محمد منتظرقائم خونش ریخته می شود و نمودی…
1395/08/09 - 13:01
  در راستای تقویت کار جهادی  پیشکسوتان بسیجی ، اردوی یک هفته ای در قلعه سیمون انجام دادند به همین منظور خبر نگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج…
1395/08/08 - 19:52
  رهبر معظم انقلاب ، می فرمایند: زنده نگه داشتن یاد حادثه شهادت دانش آموز بسیجی ، شهید فهمیده از اصالت های دفاع مقدس می باشد .مقام معظم رهبری د…
1395/08/08 - 19:52
  رهبر معظم انقلاب ، می فرمایند: زنده نگه داشتن یاد حادثه شهادت دانش آموز بسیجی ، شهید فهمیده از اصالت های دفاع مقدس می باشد .مقام معظم رهبری د…