۱۳۹۵/۰۸/۰۸ - ۱۹:۵۲
پدر شهید حسین فهمیده : روزنامه صهیونیستی عنوان کرده که یکی از بندهای محرمانه برجام ، حذف شهید و شهادت از کتب درسی دانش آموزان است
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ - ۱۹:۵۲
پدر شهید حسین فهمیده : روزنامه صهیونیستی عنوان کرده که یکی از بندهای محرمانه برجام ، حذف شهید و شهادت از کتب درسی دانش آموزان است
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ - ۱۱:۴۲
مصاحبه اختصاصی با محمد دهقانی از شاعران دفاع مقدس و آیینی استان هرمزگان :
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ - ۱۱:۲۸
اختصاصی / مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد وشهادت سپاه بیت المقدس کردستان :
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ - ۱۳:۳۶
پیشکسوت بسیجی رضا افروز :
نمادهای جدید بیداری انسانی ناشی ازتاثیرات بیداری اسلامی است که درجهان معاصر به نمایش درآمده ، لذا این حرکت آگاهی بخش همواره در حال توسعه می باشد تا ، سراسر جهان برای یک تحول بزرگ بیداری وآگاهی برای درک ظهورمصلح کل ومنجی جهان بشری با هدایت ولایت فقیه آماده گردد

صفحات