۲۰۱۴/۰۲/۱۷ - ۱۴:۲۳
مسئول کانون بازنشستگان سازمان بسیج مستضعفین :
۲۰۱۴/۰۱/۲۹ - ۱۳:۰۸
مسئول بسیج پیشکسوتان استان قم:
۲۰۱۳/۱۲/۲۱ - ۱۰:۰۳
مسئول مجمع پیشکسوتان استان زنجان
۲۰۱۳/۱۲/۱۴ - ۰۸:۵۴
۲۰۱۳/۱۲/۱۴ - ۰۸:۱۶
مصاحبه پیشکسوت بسیجی علی بیگدلی از استان قزوین
۲۰۱۳/۱۲/۰۷ - ۰۸:۵۴
مصاحبه پیشکسوت بسیجی برادر رستمی
۲۰۱۳/۰۷/۰۸ - ۱۷:۰۸
مسئول بسیج بنیاد شهید مرکز
۲۰۱۳/۰۷/۰۲ - ۱۳:۱۶
مسئول پیشکسوتان استان لرستان سپاه حضرت ابوالفضل(ع)
۲۰۱۳/۰۴/۲۱ - ۱۵:۴۵
گفتگو اختصاصی/با جانشین سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت
۲۰۱۲/۰۶/۲۰ - ۱۴:۴۶
شعار "الموت صدام" زیر گوش عراقی ها...

صفحات