1399/08/14 - 08:29
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"   سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت استان قزوین در محکوم نمودن اهانت به پیامبر اکرم…
1394/06/29 - 12:56
    اردوی جهادی ستاد سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت به مدت پنج روز در امامزاده ابوالحسن(ع) نظر آباد واقع در روستای گازُرسنگ از توابع…
1393/09/02 - 12:55
    به مناسبت هفته  بسیج ،"پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" گفتگویی با پیشکسوت بسیجی برادر قادر رستمی  ترتیب داده شده…
1393/07/07 - 11:35
  به مناسبت هفته  دفاع مقدس ،"پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" گفتگویی با پیشکسوت بسیجی سید احمد رضا حجتی ترتیب داده شده…
1393/07/05 - 09:31
    به مناسبت هفته دفاع مقدس"پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" مصاحبه ای با یکی از یادگاران دوران دفاع مقدس برادر محمد…
1393/07/02 - 14:57
  به مناسبت هفته دفاع مقدس و معرفی ابعاد و زوایای دوران ماندگار 8 سال دفاع مقدس "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  مصاحبه…
1393/07/02 - 09:59
  به مناسبت هفته دفاع مقدس و معرفی ابعاد و زوایای دوران ماندگار 8 سال دفاع مقدس "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  مصاحبه…
1393/06/31 - 13:23
     به مناسبت هفته دفاع مقدس "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" مصاحبه ای با یکی از یادگاران دوران دفاع مقدس برادر…
1393/03/10 - 18:28
    1-لطفاخودرامعرفی نمائید وبفرمائید درعملیات آزادسازی خرمشهر چندسال داشتید،درکدام واحدرزمی بودید ونقش شما چه بوده است؟ بنام خدا،اینجانب…
1393/01/25 - 13:10
        خیر مقدم و خوش آمد گویی  داریم برای حضور درسومین مجمح عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  لطفا خودتان را معرفی بفرمایید. بسم ا…
1393/01/20 - 18:12
        * ضمن عرض سلام  و خیر مقدم به  جنابعالی  برای حضور درسومین مجمح عالی " بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  لطفا خودتان را معرفی…
1392/12/25 - 08:49
          خیر مقدم و خوش آمد گویی  داریم برای حضور درسومین مجمح عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  لطفا خودتان را معرفی بفرمایید…
1392/12/22 - 03:34
        * ضمن عرض سلام  و خیر مقدم  به  جنابعالی  برای حضور درسومین مجمح عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" لطفا خودتان را معرفی بفرمایید…
1392/12/17 - 13:53
          خیر مقدم و خوش آمد گویی  داریم برای حضور درسومین مجمح عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  لطفا خودتان را معرفی بفرمایید.  …
1392/12/15 - 09:22
        ((عرض خیر مقدم به حضور جنابعالی در سومین مجمع عالی بسیج پیشکسوتان )) 1-لطفا خودتان را معرفی فرمایید ؟ بنده محمد باقر رنجبر از…
1392/11/29 - 08:53
  یکی از مهم ترین حوادثی که نقش مردم تبریز را در تاریخ ماندگار کرد، قیام 29 بهمن سال 1356 بود. بی تردید در گستره تاریخ آذربایجان هیچ روزی همانند…