۱۳۹۲/۰۹/۲۳ - ۰۸:۱۶
مصاحبه پیشکسوت بسیجی علی بیگدلی از استان قزوین
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ - ۰۸:۵۴
مصاحبه پیشکسوت بسیجی برادر رستمی
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ - ۱۷:۰۸
مسئول بسیج بنیاد شهید مرکز
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ - ۱۳:۱۶
مسئول پیشکسوتان استان لرستان سپاه حضرت ابوالفضل(ع)
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ - ۱۵:۴۵
گفتگو اختصاصی/با جانشین سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ - ۱۴:۴۶
شعار "الموت صدام" زیر گوش عراقی ها...
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ - ۱۶:۰۸
سردار افروز:جانشین سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد وشهادت
یکی از حلقه های مفقود در سازمان بسیج مستضعفین نبود سازمانی مختص پیشکسوتان بسیجی بود که به واسطه آن سایر اقشار بسیجی بتوانند از تجارب ...

صفحات