1399/03/07 - 12:57
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"   جمعی از مسئولین سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت با خانواده شهید ناصر کاظمی…
1397/03/19 - 12:18
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  جمعی از مسئولین سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت با خانواده شهید مهدی عراقی دیدار…
1397/02/04 - 15:04
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" جمعی از مسئولین سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت با خانواده شهید صیاد شیرازی…
1397/02/04 - 15:02
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" شهید مفتح در پیروزی انقلاب اسلامی نقش ویژه ای داشتند که خیلی تبیین نشده نمونه ای…
1397/02/04 - 15:01
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  جمعی از مسئولین سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت با خانواده محترم شهید والا…
1397/02/04 - 14:58
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهادو شهادت"  ،  به مناسبت سالگرد شهادت شهید والا مقام  سرداررشید اسلام غلامعلی پیچک  حمعی از…
1397/02/04 - 14:56
        به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  درادامه جلسه شورای مرکزی و هیآت اندیشه ورز درخراسان رضوی با…
1397/02/04 - 14:54
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" به مناسبت سالگرد شهادت  محمدعلی نظران  جمعی از مسئولین سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد…
1397/02/04 - 14:52
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتانجهادو شهادت" درادامه جلسه شورای مرکزی و هیآت اندیشه ورز درخراسان رضوی با روحانی  پیشکسوت بسیجی…
1397/02/04 - 12:06
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" جمعی از مسئولین سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت با خانواده شهید مرتضی لبافی…
1397/02/04 - 11:36
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  درادامه جلسه شورای مرکزی و هیآت اندیشه ورز درخراسان رضوی بایکی از همرزمان شهید…
1396/06/14 - 15:38
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  ،  به مناسبت سالگرد شهادت آيةالله قدوسی ، حمعی از پیشکسوتان جهاد شهادت دیداری…
1396/06/14 - 15:38
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  ،  به مناسبت سالگرد شهادت آيةالله قدوسی ، حمعی از پیشکسوتان جهاد شهادت دیداری با…
1396/05/04 - 12:13
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  جلسه شورای هم اندیشی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و  شهادت با حضور سردار سعید…
1396/04/31 - 15:02
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" به مناسبت ششمین سالگرد شهادت داریوش رضایی نژاد جمعی از مسئولین سازمان بسیج…
1396/04/31 - 15:02
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" به مناسبت ششمین سالگرد شهادت داریوش رضایی نژاد جمعی از مسئولین سازمان بسیج…