1399/03/07 - 12:57
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"   جمعی از مسئولین سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت با خانواده شهید ناصر کاظمی…
1395/08/18 - 15:03
  در راستای تقویت کار جهادی، کارکنان سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت ،اردوی جهادی یک هفته ای در منطقه قلعه سیمون اسلامشهر  برگزار نمودند به…
1395/08/15 - 13:20
  در راستای تقویت کار جهادی  پیشکسوتان بسیجی ، اردوی یک هفته ای در قلعه سیمون انجام دادند به همین منظور خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج…
1395/08/13 - 09:55
  در راستای تقویت کار جهادی  پیشکسوتان بسیجی ، اردوی یک هفته ای در قلعه سیمون انجام دادند به همین منظور خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج…
1395/08/12 - 14:37
  خانم قوی پنجه یکی از ساکنان محله قلعه سیمون، دلنوشته ای را برای پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت ارسال کرده اند که متن آن…
1395/08/12 - 10:21
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" مسئولان و تیم فرهنگی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت در روز دوم از اردوی…
1395/08/11 - 10:23
  "... در همان میدانی كه متجاوزان و دزدان آمریكایی در زیر تلی از خاكستر مدفون می شوند برادر شهید عزیز ما, محمد منتظرقائم خونش ریخته می شود و…
1395/08/11 - 10:23
  "... در همان میدانی كه متجاوزان و دزدان آمریكایی در زیر تلی از خاكستر مدفون می شوند برادر شهید عزیز ما, محمد منتظرقائم خونش ریخته می شود و نمودی…
1395/08/09 - 13:01
  در راستای تقویت کار جهادی  پیشکسوتان بسیجی ، اردوی یک هفته ای در قلعه سیمون انجام دادند به همین منظور خبر نگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج…
1395/08/08 - 19:52
  رهبر معظم انقلاب ، می فرمایند: زنده نگه داشتن یاد حادثه شهادت دانش آموز بسیجی ، شهید فهمیده از اصالت های دفاع مقدس می باشد .مقام معظم رهبری د…
1395/08/08 - 19:52
  رهبر معظم انقلاب ، می فرمایند: زنده نگه داشتن یاد حادثه شهادت دانش آموز بسیجی ، شهید فهمیده از اصالت های دفاع مقدس می باشد .مقام معظم رهبری د…
1395/06/13 - 12:13
شهید رضا چراغی مقام معظم رهبری در دیدار با خانواده‏ هاى سرداران شهید استان تهران در تاریخ 17/2/1376 بیان کردند : گاهى رنج و زحمتِ زنده‏ نگهداشتن…
1395/06/09 - 11:42
  رسالت هنرمندان ارزشی بویژه شاعران عرصه جهاد و شهادت و انقلاب اسلامی همواره رسالتی عظیم در اشاعه موثر فرهنگ غنی حماسه و شجاعت و ظلم ستیزی و…
1395/05/12 - 11:28
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" متن مصاحبه با برادر بسیجی امیر بیگی مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان  جهاد وشهادت…