1399/08/14 - 08:29
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"   سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت استان قزوین در محکوم نمودن اهانت به پیامبر اکرم…
1391/03/17 - 16:08
  بسیج پیشکسوتان یکی از حلقه های مفقود در سازمان بسیج مستضعفین نبود سازمانی مختص پیشکسوتان بسیجی بود که به واسطه آن سایر اقشار بسیجی بتوانند از…