۲۰۱۶/۱۲/۰۳ - ۰۷:۵۲
یادداشت/ حسین شریعتمداری
در پیدایش نتیجه تلخ برجام و دستاورد تقریبا هیچ آن که امروزه با آن روبرو هستیم، نمی‌توان برخی از مسئولان، مشاوران و از جمله نمایندگانی که با عجله و در فاصله ۲۰ دقیقه‌ای اجرای آن را بدون توجه به گزارش مستند کمیسیون ویژه بررسی برجام تصویب کردند، بی‌تقصیر دانست.
۲۰۱۶/۱۱/۱۵ - ۰۸:۵۲
۲۰۱۶/۱۱/۰۶ - ۰۸:۳۲
۲۰۱۶/۰۸/۲۷ - ۱۱:۳۳
۲۰۱۶/۰۸/۱۷ - ۰۹:۵۳
۲۰۱۶/۰۸/۱۳ - ۱۰:۳۶
۲۰۱۶/۰۸/۰۱ - ۱۰:۰۱

صفحات