سردارجنگل باخدا وباصفا بود / سردارجنگل معدن جود سخابود

به مناسبت سالروزشهادت شهیدمیرزا کوچک خان جنگلی
سردارجنگل باخدا وباصفا بود /  سردارجنگل معدن جود سخابود

 

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  و به مناسبت سالروزشهادت شهیدمیرزا کوچک خان جنگلی، پیشکسوت بسیجی سید وهاب حسینی، سروده ای را برای این پایگاه ارسال کرده اند که به شرح ذیل می باشد:

سردارجنگل باخدا وباصفا بود
سردارجنگل معدن جود سخابود

او عاشق و دلداده کوی ولایت
مرد حقیقت مردتقوا باوفا بود

  باپایداری استقامت درره دین
الگوی بی باکی وصبروهم رضابود

اوافتخار مردم گیلان  زمین بود
اوحمله وربردشمن وشیرخدابود

برجان دشمن ترس بودازاوهماره
با ترهبون از آیه و لطف خدابود
(اشاره به آیه قرآن ترهبون به عدوالله)

میرزای جنگل مردتقوا وعدالت
ای مظهرزیبای پاکی و صداقت

هرقطره قطره خون تو داردپیامی
ایران ما باشد پراز سردار نامی