برگزاری رزمایش همدلی و کمک مومنانه بسیج پیشکسوتان سپاه استان زنجان + تصاویر

رزمایش همدلی و کمک مومنانه بسیج پیشکسوتان سپاه استان زنجان برگزار شد.

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" رزمایش همدلی و کمک مومنانه بسیج پیشکسوتان سپاه استان زنجان برگزار شد.

 

 

کمک مومنانه

کمک مومنانه

کمک مومنانه

کمک مومنانه

کمک مومنانه