این مطلب ۷ بار خوانده شده
آیت الله جوادی آملی:

اقتصاد بر مبنای عرضه و تقاضا خلاف عدل است

حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به مبنای اشتباه اقتصاد غرب گفت: اگر چنان چه از روی عدل زندگی کنیم دیگر در ایام عید که تقاضا زیاد شد، کالا و مسکن و کرایه را گران نمی کنیم. این ها از روی اعتدالِ مذموم است و آن چه که عدل است حل کردن مشکلات مردم است.

بسیج پیشکسوتان: حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی امروز در جمع علما و روحانیان حوزه علمیه به ادامه تفسیر سوره مبارکه فرقان در مسجد اعظم قم پرداخت و گفت: چون سوره مبارکه فرقان در مکه نازل شده و مشکل اساسی مردم مکه از نظر اعتقاد، شرک و از نظر عمل، قتل نفس و آلودگی دامن بود، خداوند این آیات را نازل کرده است.

این مفسر قرآن کریم گفت: عباد الرحمان، شامل فرشتگان و برخی از بندگان خدا می شود و همان طور که برخی راسخان در علم هستند، عباد الرحمان هم کسانی هستند که راسخان در عبادتند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به آیه شریفه «و الذین إذا أنفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما» گفت: معنی آیه شریفه این نیست که اگر بخواهند انفاق کنند چنین می کنند، بلکه به این معنی است که همیشه انفاق می کنند و صفات انفاقشان این گونه است که افراط و تفریط ندارد و منزه از اسراف و تقتیر است؛ یعنی در هسته مرکزی عدل زندگی می کنند. انفاق هم به عنوان نمونه ای از این زندگی مطرح می شود و همه زندگی عباد الرحمان بر اساس عدل که از بهترین فضائل اخلاقی و انسانی است بنا شده است.

وی افزود: «وضع الشیء فی موضعه؛ قرار دادن هر چیزی در جایگاه خود» مفهوم عدل است ولی حقیقت عدل از پیچیده ترین حقایق و در نهایت خفا است. جای موحد و ملحد کجاست؟ جای عالم و جاهل کجاست؟ جای گوسفند و خوک کجاست؟ جای اشخاص و افعال و اشیاء را کسی می داند که خالق باشد و او خداست.

حضرت آیت الله جوادی آملی خاطر نشان کرد: بندگان رحمان در هسته مرکزی عدل زندگی می کنند و آن چه که فضیلت است عدل است نه اعتدال. نظام سرمایه داری غرب روی اعتدال است نه عدل؛ یکی از مبانی اقتصادی آن ها تقاضا و عرضه است. اگر تقاضا زیاد بود کالا گران تر می شود و اگر تقاضا کمتر بود کالا هم ار