شنبه 19 بهمن 1392 | 09:36
پیشکسوت بسیجی رضا افروز:
از جمله درایت های حضرت امام تفکیک جریان ناب انقلابی از جریانهای انحرافی بود
از جمله درایت های حضرت امام تفکیک جریان ناب انقلابی از جریانهای انحرافی بود

 

 

 

 

 

 

نقش و تاثیر گذاری کلیدی و راهبردی ولی فقیه در احداث ، ابقاء و تداوم انقلاب اسلامی بویژه در بحران بر هیچکس پوشیده نیست . این تاثیر گذاری در اعترافات دوستان ،  دشمنان و همه تحلیل گران مسائل جهان به چشم می خورد. بر همین اساس حضرت امام خمینی (ره) معمار بزرگ انقلاب اسلامی در یک جمله درس آموز و بصیرت بخش فرمودند: "پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به این مملکت آسیبی نرسد". در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی  بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت با پیشکسوت بسیجی رضا افروز با موضوع نقش ولی فقیه در شکل گیری جمهوری اسلامی به گفتگو نشسته است که در ادامه تقدیم شما عزیزان می گردد.

_جناب آقای افروز لطفا تبیین و توضیح بیشتری در حضوص نقش ولی فقیه در شکل گیری جمهوری اسلامی با توجه به حضور جریانهای متنوع سیاسی ارائه نمائید ؟

بسم الله الرحمن الرحیم ، برای درک نقش و اهمیت ولی فقیه در شکل گیری جمهوری اسلامی ایران ، ابتدا باید شرایط داخلی کشورمان و شرایط و وضعیت بین المللی را بررسی کنیم.

با بررسی اوضاع داخل کشور متوجه می شویم که قبل از ورود حضرت امام به کشور ، چندین جبهه تشکیل شد.

اولین جبهه و اصلی ترین جبهه ، (جامعه ی روحانیت مبارز) بود که زیر نظر و به رهبری حضرت امام تشکیل شد و به ادامه ی کار خود پرداخت. افرادی که این جریان راتشکیل می دادند علما و دانشمندان دینی از حوزه های علمیه ی قم و نجف  و همچنین طلاب و محققین دینی و شاگردان و هواداران حضرت امام بودند. بقیه ی افراد و حوزه های علمیه حتی با وجود اختلاف سلیقه ها باز هم در خط امام به حرکت خود ادامه می دادند.

 دومین جریان اصلی ،جریان ملی گرایان بود که به دو قسمت تقسیم می شود:

الف : ملی گرایان لاییک که زیر نظر جبهه ملی حرکت می کردند.

ب : ملی گرایان اسلامی به رهبری نهضت آزادی به فعالیت خود ادامه می دادند.

سومین جریان اصلی ، جریان چپ گرایان شامل حزب توده که طرفدار شوروی سابق بودند و  زیر شاخه های آن چریک های فدایی خلق جناح اکثریت که شاخه ی جوانان میانه رو حزب توده محسوب می شدند و همچنین  شاخه دیگر جوانان تندرو حزب توده که مشی خشونت امیز را مقابل انقلاب دنبال می کردند، از مجموعه های چپ مشهور و چپهای امریکایی نیز نظیر حزب رنجبران و اتحادیه کمونیست ها و حزب دموکرات کردستان و حزب کومله کردستان با ظاهر چپ و شعارهای چپ تحت نظر سرویس های اطلاعاتی غرب ، سازمان سیا ،سازمان موساد و سازمان اینتلیجنت سرویس و ... علیه انقلاب اسلامی فعالیت می کردند ، البته گروههای کوچک چند نفره دیگری نظیر شفق سرخ و اشرف دهقانی و ... با مشی مائوایستی نیز وجود داشتند که در ضدیت با انقلاب اسلامی دارای اشتراک نظر بودند.

جریانهای دیگری هم در حاشیه قرار داشتند که می توان به برخی از آنها اشاره کرد از جمله انجمن حجتیه که یک جریان مذهبی وابسته به جریان فراماسونری و خود جریان اصلی فراماسونری (لژ ایران) که از زمان مشروطه خواهی بنیان گذاری شده بود و تا حکومت شاه هم وجود داشت و جریانات مختلف مدعی ملی گرایی و چپ امریکایی و سایر گروه های کوچک  چند نفره را که با نام های مختلف  فعالیت می کردند و می خواستند انقلاب را به انحراف بکشانند مستقیم و غیرمستقیم اداره می نمود ؛ لازم به ذکر است  جبهه ی ملی ، و نهضت آزادی و جوانان انشعابیش سازمان جهنمی مجاهدین خلق (منافقین ) و گروههای چپ روسی ،آمریکایی و چینی و....قصد به انحراف کشیدن انقلاب و مصادره ی انقلاب مردمی اسلامی به رهبری حضرت امام را داشته و خط براندازی جمهوری اسلامی را  با  همکاری یکدیگر دنبال می کردند.

_لطفا درباره اعضاء و افراد فعال و اصلی جبهه های سیاسی آن مقطع توضیح بیشتری بدهید؟

در جبهه ی اصلی انقلاب که به رهبری حضرت امام خمینی (ره) سازماندهی مردم را بر عهده داشت علمای بزرگواری  همانند حضرت آیت الله شهید استاد مرتضی مطهری ،حضرت آیت الله شهید دکتر بهشتی ،حضرت آیت الله شهید دکتر مفتح ،حضرت آیت الله شهید قدوسی و جامعه ی روحانیت مبارز تهران و مدرسین حوزه علمیه قم و حوزه های علمیه سراسر کشور و مراجع بزرگوار اسلام که همگی گوش به فرامین حضرت امام و اعلامیه های ایشان داشتند فرایند هدایتی انقلاب مردمی را بر عهده داشتند و  حسب مورد تشکل های مورد نیاز انقلاب را به دستور حضرت امام ساماندهی می نمودند . در کنار این حرکت عظیم جریانات سیاسی یادشده بالا نیز به دنبال اهداف حزبی خود با روش های مختلف در شرایط متفاوت سعی در بهره برداری حزبی و سوء استفاده از انقلاب به مردم و قدرت طلبی به دنبال نفوذ بین اقشار ناآگاه جامعه انقلابی بودند از آن جمله و مهمترین آنها جریانات راستگرای مدعی ملی گرایی تحت عنوان جبهه ملی با دبیر کلی دکتر سنجابی و تشکیل شده از احزابی نظیر حزب ملت ایران به ریاست شاهپور بختیار ، جنبش مسلمانان مبارز به ریاست دکتر سامی ، نهضت آزادی به رهبری مهندس مهدی بازرگان و... سعی در کنترل جمعیت انقلابی در راستای اهداف حزبی خود و ایجاد انحراف در خط اصلی انقلاب که با اهداف الهی اسلام توسط حضرت امام به خیزش آمده بودند و قبضه کردن قدرت و سازش با شیطان بزرگ آمریکا و اذنابش را در دستور کار داشتند ،نشانه ی این ادعا به صورت مجمل عبارتند از توصیه به حضرت امام برای سازش با شورای سلطنت شاه و توصیه به همکاری با آخرین نخست وزیر شاه شاهپور بختیار و معرفی و توصیه دکتر علی امینی به حضرت امام جاسوس سازمان سیا جهت قراردادن در جایگاه مسئولیتی انقلاب و تشکیل دولت انقلاب و ...از آن نمونه ها است . همچنین جریان سوم که جریانات چپ مارکسیست لنینیستی (حزب توده به ریاست کیا نوری )، چپ مائوایستیبه ریاست اشرف دهقانی و سوسیال دموکرات به ریاست دکتر قاسم لو و ... که به دنبال ایجاد آشوب و هرج و مرج اجتماعی و سهم خواهی در قدرت بودند و سعی داشتند محیط های دانشگاهی را در کنترل خود داشته و جوانان کم تجربه و احساساتی بی منطق را مورد سوء استفاده سیاسی قرار بدهند که تا حدودی هم توفیق داشتند .

البته لازم به ذکر است که جامعه انقلابی ما تحت شرایط به وجود آمده در جامعه انقلابی در اوج اعتراض به جنایات شاه دچار التهابهای شدید اجتماعی نیز بود و لذا در چنین شرایطی علاوه بر جریانات ذکر شده فوق جرایانات کوچک و بزرگ دینی و غیردینی و حتی ضد دینی همانند قارچ روزانه اعلام موجودیت نموده و به دنبال نمدی از این انقلاب برای سر خود می گشتند که پس از پیروزی انقلاب ما شاهد گروه های مختلف سیاسی بدون ریشه بسیاری بودیم که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.

_ممکن است گروه های عمده و کوچکی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام موجودیت کرده و به نفع انقلاب یا بر ضد انقلاب فعالیت نموده اند را نام ببرید ؟

بعد از انقلاب گروه های جدید انقلابی و ضد انقلابی بسیاری اعلام موجودیت نموده و هر یک با اهداف حزب گروه و سازمان خود فعالیت هایی را نموده اند که فعالیت های ایشان و مواضع سیاسیشان نشان می دهد انقلابی بوده اند و یا ضد انقلاب و از آن گروه ها پس از پیروزی انقلاب فراز و فرود های انقلابی و غیرانقلابی و یا ضد انقلابی ایشان نیز ماهیت حقیقی گذشته ایشان را نیز برملا نموده که به برخی از آنها اشاره می کنم .

شرایط آزاد تحت تاثیر انقلاب اسلامی و اسلام ناب زمینه حسن استفاده و بعضا سوء استفاده جریانات مختلف سیاسی اجتماعی به وبژه  قدرت طلبان سیاسی را فراهم نمود تا گروه های بزرگ و کوچک با ریشه و بی ریشه بسیاری در جامعه انقلابی اعلام موجودیت کنند که این گروه ها به ترتیب میزان اثرگذاری مثبت و منفی در انقلاب به شرح ذیل قابل طرح و دسته بندی می باشند ؛ حزب جمهوری اسلامی یکی از احزاب عمده مردمی بود که پس از پیروزی انقلاب تشکیل گردید و خدمات بزرگی را به کشور اسلامی و انقلاب اسلامی نمود گرچه بعدا دچار مشکلات ساسی اجتماعی گردید که در این مجال نمی گنجد و بحث مفصل دارد، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یکی دیگر از گروه های عمده بود که پس از پیروزی انقلاب با وحدت گرو ه های کوچک اسلامی اعلام موجودیت نمود و خدمات موثری برای انقلاب و جمهوری اسلامی داشت گرچه اشتباهات بزرگ و یا شاید خیانت آمیز برخی از نفوذی های این سازمان درون نظام ضربات مهلکی را به دست منافقین خون آشام وارد آورد که بحث مفصلی دارد که در کتاب شنود اشباح بدان پرداخته شده است و طالبان باید با مطالعه آن کتاب زوایای مختلف آن را دریابد ؛ گروه بزرگ دیگری که اعلام موجودیت کرد جنبش ملی مجاهدین (هواداران منافقین خارج از کادر مرکزی مجاهدین خلق جهنمی )را شامل می شد که بخش عمده ای از جوانان نادان و بی هویت ، طالب شهرت، شهوت و قدرت را در یک سازمان دیکتاتوری عنکبوتی با منطق بسته ی دکماتیسم انقلابی نما به تباهی مطلق رساند که از انقلاب و زندگی انقلابی جز ترور جنایت شکنجه و کشتار مردم کشور خود و جاسوسی برای رژیم بعثی عراق و رژیم صهیونیستی و شیطان بزرگ آمریکا و دنباله های اروپایی و آسیایی ایشان که جز دیکتاتوری و کشتار ملت ها ی مختلف جهان و غارت اموال ایشان چیزی در پرونده خود نداشته و ندارند (جنایات جنگ جهانی اول و جنگ دوم جهانی بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی افزون بر جنایات میدان های نبرد و جنایات پس از جنگ دوم جهانی در ویتنام و فلسطین اشغالی و جنایات اخیر در افغانستان و عراق و سوریه و ... از عملکردهای ننگین ایشان است)  در نهایت حقارت و دربه دری در کشورهای مختلف از جمله اردوگاه اشرف معدوم در عراق و ... خفت و خواری آنان را دیدیم . گروه های قارچی دیگر نظیر خلق عرب در خوزستان که مزدور سازمان اطلاعاتی انگلیس (mi6)و گروهک خلق بلوچ در سیستان و بلوچستان که مزدور سرویس اطلاعاتی افغانستان (خاد ) و گروهک خلق ترکمن که مزدور سرویس اطلاعاتی ک گ ب شوروی بود و گروهک فرقان که مزدور سازمان اطلاعاتی انگلیس ام ای سیکس و احزاب کردی حزب دموکرات کردستان و کومله و خبات که مزدور استخبارات عراق بودند ، گروه های اتحادیه کمونیست ها ،حزب رنجبران ، شفق سرخ ، اشرف دهقانی و امسالهم نیز مزدوران سرویس های اطلاعاتی فرانسه و انگلیس و آمریکا بودند که با عنوان چپ های آمریکایی اهداف سرویس های اطلاعاتی خارجی را در کشور دنبال می کردند و مزد می گرفتند . سایر گروه های انقلابی نما که از قبل از پیروزی انقلاب فعالیت داشتند هم پس از پیروزی انقلاب اهداف حزبی خود را درون نظام اسلامی و یا بر علیه نظام اسلامی دنبال می کردند که تجزیه و تحلیل هر یک بنا بر مواضعشان در شرایط مختلف قابل تحلیل می باشند که در این مصاحبه نمی گنجد . 

-چگونه می توان تحلیل نمود هر یک از احزاب و گروه ها و سازمان ها دارای موضع انقلابی و یا ضد انقلابی بوده و هستند ؟

به نظر می رسد موضع گیری سیاسی و کارکردهای عملی هر یک از احزاب و گروه ها نسبت به اصل اسلام ، انقلاب اسلامی ، رهبری انقلاب اسلامی یعنی اصل ولایت فقیه و ولی فقیه و ارکان نظام بهترین شاخص تشخیص انقلابی بودن و یا ضد انقلابی بودن بوده و هست به همین دلیل است که حضرت امام فرموده است پشتیبان ولایت فقیه باشد تا به مملکت آسیب نرسد یا میزان حال فعلی افراد است نه گذشته آنها و یا هر زمان که دشمنان انقلاب از ما تعریف مستمر کردند باید نگران باشیم چه انحرافی در ما به وجود آمده که مورد پسند دشمنان ما واقع شده (قریب به این مضمون ) بنابر این هر گروه و سازمان و حزبی که بر علیه اسلام و اندیشه اسلامی، انقلاب اسلامی ، رهبری انقلاب اسلامی (ولایت فقیه ) ، ارکان نظام اسلامی ، دستاوردهای انقلاب اسلامی که مهمترین آن جمهوری اسلامی است و نهادهای انقلابی می باشد با هر عنوان موضع گیری منفی دشمن پسند بنماید آگاهانه یا ناآگاهانه نشان از  تفکر ضد انقلابی و عملکرد ضد انقلابی می باشد و هر موضع گیری مثبت به نفع اسلام و اندیشه اسلامی ، انقلاب اسلامی ، رهبری نظام اسلامی (ولایت فقیه ) ، ارکان نظام اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی که جمهوری اسلامی و نهادهای انقلابی نظام اسلامی موضع گیری نموده و در جهت تقویت عملی آن بر آید نشانه ی انقلابی گری بوده و خواهد بود ؛بدیهی است هر گونه موضع گیری منفی و مثبت علیه دشمنان انقلاب نیز یکی دیگر از شاخص های انقلابی بوده و خواهد بود (به وصیت نامه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مراجعه شود) .پیش از پیروزی انقلاب نمونه های عملی احزاب و گروه ها انقلابی و غیر انقلابی یا ضد انقلابی نمونه های بسیاری دیدیم و در تاریخ ثبت است به طور مثال در زمان قبل از پیروزی انقلاب که مردم ، به فرموده حضرت امام   اعتصاب می کردند برخی از گروه ها و سازمان ها با اعلام اعتصاب و درخواست از مردم به دنبال قبضه رهبری اجتماعی بودند که فضل الهی با هوشمندی مردم و توجه به فامین و اعلامیه های حضرت امام جامعه از انحراف حفظ شد  به طور مثال جبهه ملی در یکی از مقاطع انقلاب اعلام اعتصاب با نام جبهه ملی نمودند که اکثریت قاطع مردم تبعیت نکردند . یکی دیگر از موضع گیری های انحرافی ملی گراها علیه قانون قصاص اسلامی بود که  از جمله مواضع  انحرافی گروه های سیاسی چپ و راست  بود که در دوران دولت موقت صورت گرفت که با نصیحت و تهدید حضرت امام توبه نموده و از محضر امام و ملت پوزش طلبیدند و عقب نشینی کردند که می توان یکی از نشانه های انحراف فکری ملی گراها قلم داد نمود .از جمله انحرافات بین ملی گراها و ملی مذهبی ها درخواست حفظ ارتبای با شیطان بزرگ آمریکا و قبول مکانیسم ظالمانه ی سلطه جهانی و تسلیم طلبی در مقابل دیکتاتوری بین المللی غرب و شرق در دوران جنگ سرد را ذکر کرد کما این که محکوم نمودن تسخیر لانه جاسوسی توسط جوانان انقلابی که به تعبیر حضرت امام انقلابی بزرگتر از انقلاب اول بود نشانه دیگری از انحراف ملی گراها و ملی مذهبی ها و دنباله رو های ایشان بود و هست ، نشانه دیگر انحراف ملی گراها و ملی مذهبی ها و ادامه دهندگان راه غلط ایشان خلع سلاح ملت ایران در برابر شیطان بزرگ آمریکا و متحدان جنایتکارش بود و هست که نماد آن را در لغو نمودن قرار داد نظامی با آمریکا و عدم نیاز کشور به تسلیحات مدرنی که پولش را نیز گرفته بودند در دولت موقت می توان دید امروزه نیز برخی از گروه ها و احزاب و سازمان های منحرف سیاسی و اعتقادی که در گزشته درون نظام خودی بوده و بعضا هنوز هم هستند به دنبال جلوگیری از قدرت مند شدن انقلاب اسلامی و امتیاز دادن به دشمنان انقلاب به ویژه شیطان بزرگ و متحدانش می باشند که باید هوشیارانه ایشان را شناخته و ترد نمود .

_هدف از انتخاب بختیار به عنوان آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی چه بود؟

به نظر می رسد جریان استکبار جهانی و شیطان بزرگ نقشه تکرار جنایت 28 مرداد را داشتند و در یک طرح مشابه 28 مرداد دستور خروج شاه را از کشور داده و با تشکیل شورای سلطنت و انتخاب بختیار به دنبال یک معامله سیاسی فریبکارانه نظیر آن چه در دوران مصدق انجام داده بودند را تکرار نموده تا پس از حذف علمای اسلام نخست وزیر نمایشی ملی گرا را کنار زده و شاه خائن را دوباره بر ملت مظلوم ایران مسلط نمایند به همین دلیل این سازش خائنانه بین ملی گراها و شیطان بزرگ پشت پرده بسته شده بود تا با استقرار بختیار  آخرین نخست وزیر بی اختیار شاه زمینه را برای بازگشت شاه خائن فراهم نمایند که هوشمندی حضرت امام و یارانش این نقشه را بر هم زد و با حضور امام در ایران اسلامی و تعیین شورای انقلاب و دولت موقت و تشکیل نهادهای انقلابی و مجلس خبرگان و تهیه قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی نقشه های دشمنان خنثی گردید.

 

_نحوه تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چگونه بود؟

پس از خنثی شدن نقشه مشترک شیطان بزرگ آمریکا و ملی مذهبی ها در اولین کودتا ی سیاسی ، نقشه ی ایجاد بحران های قومی ، مذهبی و سیاسی و توسعه نا امنی در کل کشور و ضعف ارتش و ژاندارمری و شهربانی شاه که به انقلاب ارث رسیده بود به دلیل عملکری که سران رژیم شاه  ایشان را گرفتار آن نموده بودند از قابلیت برقراری امنیت برخوردار نبوده اند لذا دو نهاد جدید کمیته انقلاب اسلامی برای برقراری انتظامات و امنیت شهری و سپاه پاسداران برای حفظ انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در قانون اساسی پیش بینی گردیده و راه اندازی گردید تا جوانان انقلابی را سازماندهی نموده و از انقلاب و دستاوردهای آن وارد عمل شوند .

_از دیدگاه شما دلیل اصلی موفقیت مردم در شکل گیری و پیروزی انقلاب چه چیزی بوده است ؟

کاملا واضح و روشن است که رهبری هوشمندانه ولایت فقیه که در آن زمان توسط حضرت امام  خمینی (ره) نضریه پردازی شده و عملیاتی نموده بود و اطاعت عاقلانه مردم از فرامین و دستورات حضرت امام اصلی ترین دلیل موفقیت مردم ایران در انقلاب بوده اضافه بر مقصد الهی و وحدت اسلامی به خاطر خدا و به دستور امام بوده و خواهد بود به همین دلیل است که حضرت امام نیز  فرموده اند: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد و بارها امام فرمود  رمز موفقیت ما مقصد الهی ، وحدت اسلامی و اطاعت از ولایت فقیه است  لذا باید با چنگ زدن به طناب خدا که ولایت بوده است و خواهد بود خود را از خطرات خناسان وسوسه گر نجات داد.

از اینکه وقت خودتان را در اختیار ما قرار دادید تشکر می کنیم .

موفق باشید.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا به این سوال برای جلوگیری از ارسال اسپم پاسخ دهید. CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.