این مطلب ۲۰ بار خوانده شده
گزارش تصویری پیشکسوتان جهاد و شهادت در قلعه سیمون؛

اردوی یک هفته ای محرومیت زدای / توزیع گوشت نذری در بین خانوارها /