شنبه 15 آبان 1395 | 13:25
گزارش تصویری پیشکسوتان جهاد و شهادت در قلعه سیمون؛
اردوی یک هفته ای محرومیت زدای / توزیع گوشت نذری در بین خانوارها /
اردوی یک هفته ای محرومیت زدای / توزیع گوشت نذری در بین خانوارها /