این مطلب ۴ بار خوانده شده
گزارش تصویری ۴ :

پنجمین مجمع عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت