یکشنبه 24 خرداد 1394 | 10:28
در شورای مرکزی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت انجام شد
تجلیل از کاپیتان صداقت نیا
تجلیل از کاپیتان صداقت نیا
کاپیتان بهزاد صداقت‌نیا، خلبان شجاع هواپیمای حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران برای یمن در شورای مرکزی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت مورد تجلیل قرار گرفت.