این مطلب ۳ بار خوانده شده
گزارش تصویری ۱ :

پنجمین مجمع عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت بخش اول