این مطلب ۲۵ بار خوانده شده
بخش دوم

گزارش تصویری از ششمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت