این مطلب ۷ بار خوانده شده
بخش دوم

گزارش تصویری از ششمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت

نسخه مناسب چاپ