این مطلب ۳۳ بار خوانده شده
بخش سوم

گزارش تصویری از کمیسیون های ششمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت

نسخه مناسب چاپ