این مطلب ۱۴۶ بار خوانده شده

انتقاد به نمایندگان تصویب کننده "FATF"

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" ب

این مطلب ۸۳ بار خوانده شده

برگزاری مجمع عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت