این مطلب ۱۱۳ بار خوانده شده

با توجه به اینکه گفته می شودفرقه یمانی تشابه به بهائیت دارد لطفا شباهت ها را بیان نمایید

با توجه به اینکه گفته می شودفرقه یمانی تشابه به بهائیت دارد لطفا شباهت ها را بیان نمایید

پایگاه بصیرت