این مطلب ۷۶ بار خوانده شده

گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش ششم

گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي بسيج پيشكسوتان جهاد و شهادت بخش ششم