این مطلب ۵۲ بار خوانده شده

پاریس پادگان شد

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  به نقل از جوان، دولت و نیرو‌های امنیتی فرانسه تحت امر امانوئل ماکرون که در چند روز گذشته در سرکوب خشونت‌بار معترضان گرفتار مسائل معیشتی سنگ‌تمام گذاشته بودند، این بار با خلق صحنه دیگری در مواجهه با دانش‌آموزان دبیرستانی نشان دادند که سردمداران دموکراسی‌های غربی در اعمال خشونت علیه معترضان حتی دیگر به رعایت حق آزادی بیان و اعتراض که جای خود دارد، به رعایت حقوق کودکان هم اعتقادی ندارند و جایی که منافع اقتصادی در میان باشد، رفتار پلیس فرانسه با نوجوانان معترض به تغییرات در آیین‌نامه پذیرش دانشگاه‌ها فرقی با سربازان و مردم کشور‌ه

این مطلب ۴۱ بار خوانده شده

گسترش اعتراضات به قلب اروپا

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  به نقل از  جوان،  علی قنادی -  پاریس روز گذشته وارد سومین هفته اعتراضات گروه موسوم به جلیقه زرد‌ها شد، اعتراضاتی که حالا دیگر به بروکسل بلژیک، مقر اتحادیه اروپا هم سرایت کرده و اروپاییان بیم آن دارند که به هلند و انگلیس نیز گسترش یافته و سراسر اروپا را درگیر خود کند.