این مطلب ۹۳ بار خوانده شده

کمک شهید از غذا درست کردن تا شستن ظرف ها

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" جمعی از مسئولین سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت شامل سردار افروز، سردار اسلامی، سردار خامنه و برادر امیرآبادی و حرثی با خانواده شهید ابراهیم شریفی دیدار داشتند که خلاصه ای از آن به این شرح است:

همسر شهید ابراهیم شریفی خصوصیاتی از شهید بیان و گفت: یک بار نشد غیبت شخصی را بکند، بسیار ساده زیست بود، به نحوی که حاضر به استفاده از مبل در خانه نشد و هرکسی وارد خانه ما می شد به ما می گفت: خانه را مثل مسجد کردید.