این مطلب ۷۹ بار خوانده شده

چه کسانی از طرح رفراندوم اصل ۵۹ باید بهراسند

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"   «عبدالله گنجی» در سرمقاله شماره امروز روزنامه «جوان» نوشت:

این مطلب ۸۱ بار خوانده شده

روانشناسی گزینش و ارسال مطلب در فضای مجازی

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  «عبدالله گنجی» در روزنامه «جوان» نوشت:  افراد چه موقع راغب می‌شوند در فضای مجازی مطلبی را ارسال مجدد کنند؟ آیا از صحت آن مطمئن می‌شوند؟ و اصلاً صحت و سقم برایشان موضوعیت دارد؟ شاید دلایل ارسال مجدد روانی باشد تا سیاسی و خبری. نظریه‌ای وجود دارد که انسان‌ها پدیده‌ها و اخبار را آنطور که دوست دارند می‌بینند و تفسیر می‌کنند و نه آنگونه که هستند. باب میل بودن موضوعیت دارد تا صحیح بودن. دلیل دوم: فوروارد متن یا خبر یا مطلب به احساس آرامش و تخلیه برمی‌گردد.