برگزیده

1401/02/26
آیت الله فاطمی نیا بعد از گذراندن یک دوره بیماری، در سن ۷۶ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.
1401/02/22
اردوی جهادی بسیج پیشکسوتان مازندران برای ساخت خانه محروم برگزار گردید.
1401/02/17
بسیج پیشکسوتان گلستان از خانواده پیشکسوت بسیجی شهید حاج قربان نجفی شهید شاخص بسیج پیشکسوتان دیدار انجام داد.