زنگ خطر استفاده از اقتصاد نـفتی

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"دولت‌های مختلف، در حل معضلات ساختاری اقتصاد ایران، چنان که باید، موفق نبوده‌اند. نظام اقتصادی ما با معضلاتی مزمن و قدیمی دست‌به‌گریبان بوده و هنوز هم چنین است. از آن جمله، تکیه بیش ازحدبر«نفت» است.