1400/10/12 - 09:16
  سردار نقی رضایار، مسئول بسیج پیشکسوتان در گفتگو با خبرگزاری بسیج در خصوص برنامه‌های "هفته مقاومت" به مناسبت دومین سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم…
1397/02/04 - 14:52
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتانجهادو شهادت" درادامه جلسه شورای مرکزی و هیآت اندیشه ورز درخراسان رضوی با روحانی  پیشکسوت بسیجی…
1397/02/04 - 12:06
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" جمعی از مسئولین سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت با خانواده شهید مرتضی لبافی…
1397/02/04 - 11:36
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  درادامه جلسه شورای مرکزی و هیآت اندیشه ورز درخراسان رضوی بایکی از همرزمان شهید…
1396/06/14 - 15:38
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  ،  به مناسبت سالگرد شهادت آيةالله قدوسی ، حمعی از پیشکسوتان جهاد شهادت دیداری…
1396/06/14 - 15:38
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  ،  به مناسبت سالگرد شهادت آيةالله قدوسی ، حمعی از پیشکسوتان جهاد شهادت دیداری با…
1396/05/04 - 12:13
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  جلسه شورای هم اندیشی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و  شهادت با حضور سردار سعید…
1396/04/31 - 15:02
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" به مناسبت ششمین سالگرد شهادت داریوش رضایی نژاد جمعی از مسئولین سازمان بسیج…
1396/04/31 - 15:02
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" به مناسبت ششمین سالگرد شهادت داریوش رضایی نژاد جمعی از مسئولین سازمان بسیج…
1396/04/25 - 11:54
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  به نقل از هفته نامه صبح صادق،   حسن ابراهیمی/  هفته گذشته جلسه هم‌اندیشی هیئت…
1396/04/25 - 09:55
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" جمعی از مسئولین سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت با خانواده شهید حاج احمد…
1396/04/21 - 11:37
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  ، تعدادی از مسئولین سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد وشهادت از جمله سردار صادقی…
1396/04/21 - 11:37
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  ، تعدادی از مسئولین سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد وشهادت از جمله سردار صادقی مسئول…
1396/04/13 - 10:49
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" ،  تعدادی از مسئولین سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد وشهادت از جمله  سردار صادقی…
1396/03/13 - 14:06
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  جمعی از مسئولین سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت با خانواده شهید حسن آیت…
1396/03/08 - 14:44
  به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" جمعی از مسئولین سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت با خانواده شهید اکبر…