1400/11/04 - 12:09
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" تکریم مادران شهدا در مراسم مهر و سایه توسط بسیج پیشکسوتان اردکان استان یزد برگزار شد…
1392/08/12 - 09:11
      بسم الله الرحمن الرحیم دشمنی آمریکا، بهای اسلام خواهی ماست.  امام خمینی(ره) سیزدهم آبان یادآور خاطراتی تلخ از کشتار دانشجویان و…
1392/08/12 - 08:38
مقدمه: گویا می نگرم قومی از مشرق ، قیام کرده اند . آنان حق شان را می خواهند ،ولی به آنان نمی دهند دوباره آن را طلب می کنند ولی باز به آنان داده…
1392/08/12 - 08:34
مقدمه: گویا می نگرم قومی از مشرق ، قیام کرده اند . آنان حق شان را می خواهند ،ولی به آنان نمی دهند دوباره آن را طلب می کنند ولی باز به آنان داده…
1392/08/11 - 14:23
" بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"
1392/08/08 - 14:20
  بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه:"سخنی با اهل دل " تفحص،واژه مقدسی و نامکشوفی است که هنوز بر زبان ما تلاوت نشده است ،این واژه در قاموس مقاومت…
1392/08/05 - 09:18
بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه:"سخنی با اهل دل " تفحص،واژه مقدسی و نامکشوفی است که هنوز بر زبان ما تلاوت نشده است ،این واژه در قاموس مقاومت ،…
1392/08/04 - 11:45
 " بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"
1392/08/04 - 09:31
  به گزارش " بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"طلبه شهید حامد سروی در سال 1345 در روستای سروکلای شهرستان جویبار به دنیا آمد. این شهید بزرگوار در طول…
1392/08/04 - 07:08
مقدمه: گویا می نگرم قومی از مشرق ، قیام کرده اند . آنان حق شان را می خواهند ،ولی به آنان نمی دهند دوباره آن را طلب می کنند ولی باز به آنان داده…
1392/08/01 - 10:34
  بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه:"سخنی با اهل دل " تفحص،واژه مقدسی و نامکشوفی است که هنوز بر زبان ما تلاوت نشده است ،این واژه در قاموس مقاومت…
1392/07/29 - 09:16
  بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه:"سخنی با اهل دل " تفحص،واژه مقدسی و نامکشوفی است که هنوز بر زبان ما تلاوت نشده است ،این واژه در قاموس مقاومت…
1392/07/28 - 13:17
    بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه:"سخنی با اهل دل " تفحص،واژه مقدسی و نامکشوفی است که هنوز بر زبان ما تلاوت نشده است ،این واژه در قاموس…
1392/07/27 - 12:44
مقدمه: گویا می نگرم قومی از مشرق ، قیام کرده اند . آنان حق شان را می خواهند ،ولی به آنان نمی دهند دوباره آن را طلب می کنند ولی باز به آنان داده…
1392/07/27 - 12:33
مقدمه: گویا می نگرم قومی از مشرق ، قیام کرده اند . آنان حق شان را می خواهند ،ولی به آنان نمی دهند دوباره آن را طلب می کنند ولی باز به آنان داده…
1392/07/27 - 12:31
مقدمه: گویا می نگرم قومی از مشرق ، قیام کرده اند . آنان حق شان را می خواهند ،ولی به آنان نمی دهند دوباره آن را طلب می کنند ولی باز به آنان داده…