شهید قاسم دهقان در پویش #من_و_رفیق_شهیدم پیشکسوت بسیجی علی صولتی

پویش #من_و_رفیق_شهیدم
پیشکسوت بسیجی علی صولتی با ارسال متن در پویش من و رفیق شهیدم شرکت کرد.

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" پیشکسوت بسیجی علی صولتی با ارسال متن در پویش من و رفیق شهیدم شرکت کرد:

 

پیشکسوت بسیجی علی صولتی:


شهید قاسم دهقان دوستی صادق و بسیار صمیمی بود در دوران کودکی هم بازی بودیم و در آستانه انقلاب اسلامی هر دو سرباز بودیم او سرباز گارد بود که در ۱۷ شهریور علیه فرماندهان ظالم گارد که مردم را به گلوله بستند اسلحه کشید و من سرباز نیروی هوایی بودم که در همان روز هدایت انبوه جمعیت تظاهر کننده را بر عهده داشتم
 اما او کجا و من کجا، او بهشتی شد و من در انتظار وصال دوست دست و پا میزنم

 

#پیشکسوتان

https://rubika.ir/ppishkesvatan
https://eitaa.com/ppishkesvatan

https://sapp.ir/ppishkesvatan