سفرهای کار آفرینانه رئیس جمهورانقلابی برای مردم استانها!

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"   به نقل از خبرگزاری فارس ، استان مازندران سرزمینی زرخیزبا طبیعتی زیبا،شامل مردمانی خون گرم و مهمان‌نواز، آب، خاک و هوای مطلوب و مواهب خدادادی بی نظیر، همواره موردکم‌توجهی دولت های مختلف بوده و شاید هم این ظاهر زیبای استان،که یکی از مراکزارزشمندوگسترده مهمان پذیری کشور و منطقه می باشدمتناسب با ظرفیتهای بسیار زیاد آن در دولت گذشته تلاش مٍری نشده است .

سرزمین دلاور پرور،علوی با ریشه های تاریخی ارزشمند، دارای ظرفیت‌های بالقوه‌گسترده آن با توجه متناسب دولت قابل تبدیل به ظرفیتی بالفعل با ارزش افزوده گسترده تردرموارد مختلف تولیدی و گردش گری و توسعه استان و حتی توسعه کشور برای آبادانی بیشتر و رفاه عمومی برخورداراست.

سفر رئیس جمهور محترم و هیأت همراه به استان مازندران فرصتی است که مسؤولان استان ضمن تشکر از اقدام اخیر دولت ت با بیان مشکلات و راهکارهای برون رفت از مشکلات و دغدغه‌های عمومی مردم ، ارائه طرح هائی که ظرفیت‌های استان را عملیاتی می کند، ضرورت توجه بیشتر دولت محترم ظرفیتهای بلقوه استان مازندران در راستای اهداف توانمندسازی مردم استان و توسعه‌ کشور بپردازند!.
لذاتاکیدبرضرورت حمایت ویژه دولت برای تقویت صنایع تکیمیلی که تولیدات استانتعیین کننده است !.
ضرورت دارد برای تک تک ظرفیت‌های استان طرح های متناسب آینده نگاری و برای هر مورد برنامه کاری مشخصی ارائه گرددتابامدیریت درست منابع ، بهبود و تقویت روشهای اجرا به دور ازاقدامان نمایشی ، ضرورت اصلی توسعه استان واثرات آن درتوسعه اقتصادی کشور مطرح شود!.دولت محترم بایدبادقت توجه نمایند که به کارگیری مدیران باتجربه، انقلابی، مردمی و پاکدست که مردان واقعی میدان باشند، باید یک اصل در دولت انقلابی باشد که هم اکنون مازندران بیشتر ازهراقدامی ضروریست!.

مجددا تاکید می گردد ظرفیتهای مهم با توجه به طبیعت خدا دادی استان به ترتیب الویت از کشاورزی و دامپروری وصایع تبدیلی متناسب و سردخانه های استاندارددرمازندران لازم است کمبودهای آن کاملا مشهوداست ، مردم در این مهم نیاز به حمایت ویژه وعملی دولت دارند. مردم به شدت از دولت‌ ومدیران قبل دراین خصوص گلایه‌مند‌ هستند!.
ضرورت دارد برای ایجاد و حمایت از صنایع تبدیلی کوچک و متوسط استان برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود. خام فروشی و هدر رفتن تولیدات به ضرر مردم و دولت است. اقدام موثر در این حوزه باعث اشتغال در سطح وسیع خواهد شد.

محدویت امکانات لازم گردشگری متناسب با مواهب خدادادی آن برای مازندران کافی نیست، وکمتر به زیرساخت‌های آن توجه شده است، با اندک حمایتی از سوی دولت ظرفیت‌های بالقوه گردشگری مازندران را در تمامی شهرها، روستاها و آبادی‌ها می توان برای استفاده کل مردم ایران وحتی همسایگان کشوراستفاده کرد!.
توجه به اقتصاد دریامحور چندوجهی نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح است. از ظرفیت‌های دریای مازندران به درستی استفاده نمی‌شود، دولت محترم باید برای این کارمهم برنامه راهبردی مشخصی داشته باشدبااقدامات موردی ومحدودمحلی پرهیزشود،بنابر این برنامه‌ریزی در این حوزه و اقدام موثر می‌تواند باعث تحولات بزرگ دراقتصاد استان وکشور شود.
دغدغه اصلی مردم استان تنها مشکلات اقتصادی نیست، درکنار این مهم آنچه که مردم را عذاب می‌دهد بروکراسی و کاغذ بازی ادارات است که اشکال سبب فسادمالی است. دولت انقلابی که این کارمهم را آغاز کرده ازمسؤلین استان مستمرا برای رفع این مشکل دراستان پیگیری کنندتابرنامه کاری رفع این مشکل راارائه دهد.

تبدیل اراضی کشاورزی و جنگل خواری به ویلاسازی های بی حاصل معطل کردن سرمایه های ملی است که به دلیل مقرون به صرفه نبودن کشاورزی به یک معضل اساسی در استان تبدیل شده است. دولت محترم بایدباتدوین برنامه های فنی همین ولا ها را نیز به مراکز تولیدی متناسب ضمن استفاده تفریحی صاحبان آنها را در دستورکارقرار داده با تدوین قوانین بازدارنده تبدیل زمینهای کشاورزی و جنگلهارا حفظ نمایند!.

ساماندهی و استحصال آب رودخانه‌ها و انهار مناطق مختلف استان با هدف پیشگیری از سیل در مناطق جمعیتی نیاز به طرح های فنی متناسب وحمایت ویژه ملی داردتا ازایجاد خسارات وارده به مردم وایجادآلام روحی ستاد بحران تامیم نسبی کند،علاج کار نیست بلکه همان بودجه های ستادهای بحران را قبل از بحران در پیشگیری هزینه شود بسیار کم هزینه تراست!.

سفرهای دولت به استان وسفرهای نمایندگان دولت درمازندران به شهرستان‌ها،با شنیدن حرفهاومشکلات مردم واحیانا گروه‌های مختلف مردمی شنیده شده ودراین سفرها بخشهائی حل شده وبرای آنچه زمان براست نیزطرح های عملی زمانبندی دارتهیه شود.تامردم که ستون‌های دولت‌ها هستند همچنان پشتوانه دولها در حل مشکلات باشند.
مسؤولان استان بایدازروزمرگی پرهیز کنند.و رفع دغدغه و مشکلات مردم رابا برنامه ریزی های زمانبندی شده واقعی انقلابی تهیه و برای توسعه همه جانبه استان باید بپیگیری نمایندگان دولت انقلابی اصل باشد.
همت دولت انقلابی برای آزادسازی سواحل حرکتی نو برای مقابله با رانت خواری ، ویژه خواریهای سالهای گذشته است! . برای دستیابی کامل به این هدف مهم دراستان مازندران راهی طولانی داریم. مردم بایددراین اقداماقدام انقلابی استمرار راحس کنند،