یکشنبه 23 دی 1397 | 13:30
استقلال نسبی در بسیج اقشار و متخصصین راهبردی که باید آن را شناخت
استقلال نسبی در بسیج اقشار و متخصصین راهبردی که باید آن را شناخت
به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  هفته بسیج فرصتی است که باید با مراجعه به فرامین رهبر بسیجیان جهان امام خامنه ای حفظه الله برداشتی صحیح از واژه راهبردی استقلال نسبی وجایگاه و اثرات آن در بسیج اقشار ومتخصصین ، مورد واکاوی قرارگرفته وبرای چگونگی اجرائی نمودن آن در سازمان بسیج ، ارائه سازمان نموده و روشهای فعالیت و کیفیت ارتباطات طولی و عرضی آن را با بسیج احساء نمائیم ؛ بدون شک توجه به متن فرمان اولین گام درفهم مطلب فوق می باشد ! (دامنه بسیج خیلی وسیع است، بسیج را نباید درنیروی مقاومت خلاصه کرد بسیج غیر از نیروی مقاومت است ، بسیج ماهیت غیر نظامی دارد ، این دو باهم معادل نیستند، کاری بکنید ارتباطات بین این دو عنوان مناسبات معقولی باشد. (۲۱ /۸/۸۰) نیروی مقاومت آن مجموعه سپاهی متولی امربسیج است ! خوب در این فرمان دو واژه کاملا جدا از هم به ذهن متبادر است ۱- نیروی مقاومت بسیج که مشخصاً بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که متولی امر بسیج است ۲- دامنه بسیج خیلی وسیع است ، نباید بسیج را در نیروی مقاومت خلاصه کرد!بسیج غیر از نیروی مقاومت است! ، بسیج ماهیت غیر نظامی دارد ، این دو باهم معادل نیستند، کاری بکنید ارتباطات بین این دوعنوان مناسبات معقولی باشد!اگر همین گزاره را مبنی بحث و بررسی سازمانی و ساماندهی انقلابی مردم قرار دهیم کاملا واضح است که نیروی مقاومت بسیج بخشی از سازمان دفاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که وظیفه دفاع مسلحانه ازدست آوردهای انقلاب اسلامی در برابرتهدیدات مزدوران داخلی درخدمت دشمنان خارجی انقلاب اسلامی می باشندکه به ستون پنجم دشمن مشهوربوده وهستند!وهمواره دشمنان خارجی اعم از کفارحربی که رسما وعلناً، اعلام جنگ نرم براندازانه علیه انقلاب اسلامی و مردم ایران اسلامی را دردستورکارداشته و دارند توجه به رفتارهای غرب وحشی (اروپای مکاروصهیونیسم تروریست پرور به رهبری شیطان بزرگ امریکای متجاوز) که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی درکودتا های سیاسی مشروطیت رضاخان قلدر بی شرف را بر سر ملت ایران مسلط نمودند، کارگردان آن جنایت بزرگ انگلیس خبیث بود! سپس شیطان اکبرامریکای جنایتکاردر زمان دولت مصدق السلطنه فراماسون را که قصد داشت در یک بازی سیاسی در برابر ارباب سابق خود که در جنگ جهانی دوم اقتدارش ضعیف شده بود به ارباب جدیدکه احساس قدرتمند بودن آن را تصور می کرد متوسل شود ولذا با اعتماد به جانیان امریکائی، نسبت به ارباب روباه صفت خود انگلیس خبیث بی مهری نمود! اما امریکای جنایتکارکه تازه ازجنایات هیروشیما و ناکازاکی بازگشته و انگلیس خبیث را ازدست فاشیسم نازیهای آلمان هیتلری وفاشیسم موسولینی  در ایتالیا نجات داده بود معامله نموده وگاوشیرده ملی (مصدق ) را رها نموده وگاوشیرده سلطنت دیکتاوری پهلوی را پذیرفت و درکودتای ۲۸ مرداد وی را حذف نمود، وتا جنبش اسلامی خونین پانزده خرداد۴۲ که به رهبری مرجع دینی حضرت امام خمینی کبیر(ره) و علمای پاک باخته اسلام درخدمت امام آغاز شد، بازهم این جنایتکاران خارجی و داخلی که سر سپردگان به شیطان بوده و هستنددرکنارشاه جانی پهلوی و شکنجه گران سلطنت طلب بودند! وتوسط نوکرانش که مدعی روشنفکری بوده و اهرم غارت فرهنگی و اقتصادی ازملت ایران بودند ... ازدیکتاتوری پهلوی و مزدورانش حمایت نموده وبر سرنوشت ملت مسلمان ایران مسلط بودند، همه گونه غارتگری نمودند! سال ۵۷ که مست از قدرت کاذب بودند وتصورجزیره ثبات می کردند با انقلاب اسلامی سال 57 که انفجار نوراسلام ناب محمدی ص ، غافلگیر گردیده و قافیه را از دست دادند ! بازهم گاوشیر ده خود، شاه خائن پهلوی را لغت زده وبا اعزام ژنرال هایزر، با شروطی موذیانه اعلام قبول نظام جدید را پذیرفته اما لحظه ای هم دست از توطئه برنداشتندو پس از پیروزی چندین کودتای سیاسی و نظامی را طراحی کردند که با هوشیاری مردم و انقلابیون باشکست روبرو گردیده و عاقبت با فتح لانه جاسوسی که مرکز هدایت مزدوران داخلی شیاطین بود، مرکز توطئه به کشور های منطقه ای مزدورانتقال یافت؛لذا ضرورت دفاع دربرابرمزدوران محلی سیاسی و قومی مذهبی امریکا درجای جای کشور، حضورداوطلبان بسیجی جان برکف درکنار پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح ضرورت تأسیس بسیج مستضعفین توسط امام راحل هوشمندانه مشخص گردیده وجنگ تحمیلی، گسترش حضور بسیجیان در این مقطع رابه دلیل گستردگی صحنه های نبردبه منظورحضور قهرمانانه در میدانهای نبردوپشتیبانی گسترده دردفاع مقدس ، اثربخشیش محرز گردیده وتوسط رهبر هوشمند انقلاب اسلامی ضرورتش تشخیص داده شد و لذابسیج توسعه یافته ونیروی مقاومت بسیج در جهت توسعه امنیت داخلی تشکیل شد که به گفته فرمانده کل قوا ضرورتی است که این سازمان بعنوان بخشی از اجزای سپاه پاسداران انقلاب برای انجام ماموریت توسعه امنیت داخلی باید باشد! لیکن پس از اتمام دفاع مقدس لزوم باسازی کشور و ودفاع نرم افزاری از انقلاب اسلامی در ایران و جهان عندالزوم و توسعه کشوردرابعاد مختلف تخصصی ، ضروت تشکیل بسیج ده ها میلیونی و سازماندهی اقشارمختلف اجتماعی به منظور دفاع نرم افراری از انقلاب اسلامی تشخیص داده شده که در این راهبرد بسیارمهم بسیج اقشارمختلف با تخصص های متفاوت وآماده خدمت به انقلاب اسلامی، کشور و مردم بصورت غیر نظامی فراهم گردد وبا حفظ استقلال نسبی در حوزه های و مورد نیاز انقلاب اسلامی با نظام حل مسائل کشور در خدمت انقلاب اسلامی ، کشور ومردم باشند! واین برداشت از گزاره دوم بدست می آید پس ضرورت اول نیروی مقاومت برای دفاع نظامی و توسعه امنیت درکشور به دلایل توضیح داده شده! و گزاره دوم نیز جهت دفاع نرم افزاری از انقلاب اسلامی و توسعه کشور با بهره گیری از الگوی اسلامی ایرانی توسعه و کمک به تمدن سازی اسلامی در جامعه اسلامی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ، اقتصادی ،علمی، وحل مسائل جامانده و فراموش شده ویا غیر قابل حل باروشهای جاری درکشور توسط بسیجیان اقشار و متخصصین متعهد به اسلام ناب محمدی ص ، جمهوری اسلامی، مردم شریف ایران اسلامی با رویکرد مدیریت جهادی و منبعث از تفکر بسیجی که تجربه های موفقیت آمیز بسیاری را که در ابعاد دفاعی امنیتی ، علمی پژوهشی فن آوری ، وبعضاً اقتصادی داشته در حوزه های مختلف به انجام برساند انشاالله ! بنابر این باتوجه به اینکه اساساً این نوع فعالیت غیر نظامی بوده وگستردگی آن نیز به جغرافیای کشور ، منطقه، وحتی جهان قابل توسعه می باشد، ضروت استقلال نسبی برای اعلام مواضع اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی، علمی پژوهشی ، هنری و.... در قالب سازمان بسیج ده ها میلیونی وابسته به انقلاب اسلامی که توسط نیروی مقاومت پشتیبانی می شودازقابلیتهای همه مردم بهره گیری نموده تحت زعامت ولی فقیه و در چهارچوب های تفکر ولایت فقیه که مغز انقلاب اسلامی و شاقول انقلاب اسلامی و فرمانده بسیجیان جهان می باشند به( دفاع نرم افزاری ، دفاع سخت افزاری ، ودفاع نیمه سخت) غیر نظامی پرداخته و عندالزوم به دفاع داوطلبانه نظامی در قالب نیروی مقاومت بسیج وبارعایت مقررات و سلسله مراتب نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میدان هائی که لازم باشد حضور یابند! بنابراین سازماندهی اقشار و متخصصین که در سازمان بسیج ده ها میلیونی انجام می پذیرد، سازمانی است غیر نظامی و با تفکر بسیجی و مدیریت جهادی و سازماندهی اجتماعی ،فرهنگی، سیاسی، علمی پژوهشی فن آوری، می باشند که از اقشارمختلف و تخصصهای متفاوت با فرهنگی مشترک که همان تفکر بسیجی ومدیریت جهادی با سازمان بسیج دهها ملیونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط بوده ودارای استقلال نسبی در سازماندهی ، هدف گذاری ، برنامه ریزی ، و اجرای برنامه های انقلابی درچهارچوب تفکر مدرن ولایت فقیه که ترازوی انقلاب اسلامی و فرمانده بسیجیان جهان می باشند بوسیله استقلال نسبی که دارا می باشند! راهبرد آتش به اختیار را در چهارچوب اصول انقلاب اسلامی که رهبری انقلاب اسلامی ترسیم و خطوط قرمزآن مشخص گردیده ، بسیج اقشاربه تعیین اهداف سازمانی ، تعیین مواضع انقلابی ، وطراحی سازماندهی اجتماعی ، تعیین برنامه های راهبردی ، تعیین برنامه های عملیاتی ، در حوزه های مورد نیاز انقلاب اسلامی اقدام نمایند! چگونگی رابطه بسیج اقشارو متخصصین مختلف با سازمان بسیج ده ها میلیونی که ستاد هدایتگری انقلابی بسیج اقشار است ، از طریق مجمع عالی بسیج اقشار ومتخصصین انجام می گیردکه از شوراهای انقلابی بسیج اقشار ومتخصصین سراسر کشور مرکب از( مجامع استانی اقشارومتخصصین استانهای کشور وستاد بسیج ده ها میلیونی) تشکیل می گردد؛ که این کنگره بزرگ سالی یکبار، برای تعیین راهبرد های بسیج ده ها میلیونی با استفاده ازرهنمود های ولایت فقیه تجمع نموده وراهبرد نگاری پنجساله و سالانه را تعیین نموده و شورای مرکزی بسیج ده ها میلیونی را تعیین می نمایندکه توسط رهبر بسیجیان جهان حکم ایشان را تنفیذ نموده تا وجاهت قانونی شورای عالی تصویب و شرعا نیزقابل اطاعت برای بسیجیان باشد. اعضای شورای مرکزی بسیج اقشار و متخصصین که همگی منتخب بسیجیان اقشارو متخصصین سراسر کشورهستند بمدت سه سال انتخاب و مفتخربه اداره جامعه بسیجیان اقشار و متخصصین بسیجی گردیده وسازمان بسیج ده ها میلیونی را با نظارت ستاد بسیج ده ها میلیونی اداره می نمایند ، تا بسیجیان اقشار مختلف درحوزه های اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی، سازندگی و خدمت رسانی ، تحقیق و پژوهش و فن آوری ، آموزش تخصصی وتربیت کادر انقلابی ، و فعالیتهای مختلف مورد نیاز انقلاب اسلامی درحوزه های مختلف را ساماندهی اجرائی نمایند؛بنابراین شورای مرکزی بسیج اقشارو متخصصین که اعضای آن نمایندگان اقشارومتخصصین سراسرکشورهستنددر کنار ستاد بسیج ده ها میلیونی بسیج سپاه ورؤسای قوای سه گانه (قوه قضائیه، قوه مجریه ، وقوه مقننه )شورای عالی بسیج ده ها میلیونی را تشکیل داده وچگونگی دفاع همگانی کشوردربرابرهرتهدیدی ، را برنامه ریزی نموده و در چهاچوب مطالبات ولایت فقیه اقدامات سازمانی خودرا، بمنظورتسهیل دراجرای راهبردهای بسیج ده ها میلیونی که بر اساس خطوط تعیین شده توسط ولی فقیه هدفمندگردیده است اجرائی نمایند! بدهیست که بسیج اقشار و متخصصین که انقلابیون غیر نظامی از اقشار مختلف می باشند که برای دفاع نرم افزاری و... سازماندهی بسیجی گردیده اند ، درصورت نیاز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دفاع نظامی ، ازداوطلبان آموزش دیده ویاآماده دریافت آموزش های لازم در قالب نیروی مقاومت بسیج و یگانهای دفاع انقلابی بسیج در هر یک از سازمانهای سپاه طبق مقررات همان سازمان فعالیت خواهند نمود.   پیشکسوت بسیجی رضا افروز

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.