چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 | 11:28
یارانه هزاران میلیاردی آرد صنعتی که از کیسه مردم به جیب رانت خواران وقاچاقچیان موادغذائی میرفت با افزایش یارانه مستقیم به مردم دوباره به جیب مردم باز گردادنده شود!

 

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت"  به نقل از  رجانیوز: تدبیردولت انقلابی درخصوص واقعی کردن قیمت گندم داخلی متناسب با قیمت بین المللی باابلاغ سیاست واقعی کردن قیمت آردصنعتی باعث افزایش نرخ‌های جدیددر مصرف صنعتی گندم پایه وخصوصا ماکارونی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ضده که خیرسازشدکه موجب نگرانی و ناراحتی قشری از مردم شده ،اما ضرورت این تصمیم برای جلوگیری از صادرات بی رویه و قاچاق محصولات گندم پایه بوده که یارانه های مردم ایران را بطورغیرمستقیم درجیب رانت خواران ودلالان تجارت خارجی وقچاقچیان موادغذائی وهمسایگان شده بود!، اماچراچنین افزایش قیمتی به صورت رسمی انجام شده است؟ این سؤال در جامعه منتشرشده است دولتی که خود به دنبال مقابله با گرانی است چرا به یکباره خودعامل افزایش قیمت شده است؟!!! مروردقیق گزارش زیرزوایای جدیدی از علت افزایش قیمت این محصول که با اجرای حذف یارانه آرد صنعتی ایجادشدامابه اذعان همه کا‌رشناسان دلسوزجلوی خسارت های زیاد به آینده به اقتصادکشورراکه احتمال قحطی درسالهای خکسالی وجنگ های جنایتگارانه غرب وحشی علیه بشریت از جنگ میکردبی ویرس سازی و ویروس پراکنی در اوکران وجنگ نیابتی ناریستهای لوکراینی علیه روسیه که باعث بوجودآمدن جنگ اکراین باروسیه شدمتصوراست ، راروشن خواهد کرد. «بسیج پیشکیوتان»

روز ۱۱ اردیبهشت امسال رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در نامه ای به معاون صنایع عمومی خواسته است قیمت‌های جدیدماکارونی راکه با توجه به افزایش منطقی قیمت گندم بدلایل وضعیت بحرانی در جهان و منطقه بوجوآمده ولزوم مدیریت دقیق بهینه درآن ضرورتی انکارناپذیراست ، افزایش‌ قیمت‌هایی نزدیک به سه برابرقیمتهای قبل را به کارخانه ها ابلاغ کندتا از1-صادرات بی رویه آن جلوگیری کند2- ازقاچاق این محصول جلوگیری کنند3- افزایش نجومی خودسرانه آینده جلوگیری کند . در این نامه قیمت ماکارونی رشته ای ساده ۵۰۰ گرمی، ۱۷ هزار تومان، ۷۰۰ گرمی ۲۴ هزار تومان و ۱۰۰۰ گرمی ۳۴ هزار تومان اعلام شده است.وما بتفاوت این افزایش را با دادن یارانه معقول به مصرف کنندگان با روشی معقول داده شود و از مصرف بی رویه آن نیزجلوگیری عقلانی شود!

*یارانه هزاران میلیاردی آردصنعتی که ازکیسه مردم به جیب رانت خواران وقاچاقچیان میرفت

یارانه هزاران میلیاردی آرد صنعتی که ازکیسه مردم به جیب رانت خواران وقاچاقچیان
موادغذائی میرفت باافزایش یارانه مستقیم به مردم دوباره به جیب مردم بازگردادنده میشود!
دولت سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان تنهابه گندم وآردبخش صنعت یارانه می‌دادکه محصولات غذایی مانندماکارونی، بیسکوییت وانواع شیرینی به قیمت پایین تری دست مردم برسداما بررسی‌ها نشان داد که نه تنها این یارانه سر سفره مردم نرسید بلکه به صورت قاچاق و یا صادرات محصولات یارانه‌دار از مرزها خارج می شد. حتی در داخل اینگونه محصولات به قیمت ارزان دست مردم نمی رسید و به نظرمی رسیدکه این یارانه کلانی که به آردبخش صنعت تخصیص می یافت به هدف نخورده وهدررفته است.

* یکی دیگر ازدلایل افزایش قیمت هاجهش قیمتهای جهانی است!

یکی دیگر ازدلایل افزایش قیمت ها، جهش قیمتهای جهانی است که در اثر جنگ درمنطقه اوکراین بوجود آمده وامریکا و اروپا به آن دامن می زنند،هم ازعوامل دیگری باست که برای مدیریت عرضه مواد غذائی وجلوگیری از مصرف بی رویه و قاچاق و صادرات بی رویه ضرورت حذف یارانه آردرا الزامی نمودمی باشد!
از سوی دیگر افزایش قیمت گندم درجهان و منطقه روز به روز در بازارهای جهانی به دلایل فوق نیز ازدلایل افزایش قیمت گندم و فرآورده های گندم پایه می‌ باشد!،
گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که در یک سال گذشته نرخ جهانی گندم ازتنی ۶۰۹ دلار و ۵۰ سنت به ۱۳۶۳ دلار و ۵۰ سنت یعنی رشدی معادل ۱۲۳ درصدیا بیش ازدو برابرداشته است!.از آنجایی که دولت گندم راباارز ۴۲۰۰ تومانی واردمی کند میزان ارزدولتی برای واردات گندم هم دوبرابربایدمی شد،یعنی روزبه روزارزیارانه ای که از خزانه دولت بیرون می آیدبیشترمی شد، که دولت تدبیر کرد این افزایش ارز را به کشاورزان خودی ومردم داده شود بهتراست و خطرات قحطی دردراز مدت را مدیریت نموده است!
*افزایش قیمت های جهانی پس ازدرگیری نظامی بین اوکراین وروسیه تشدیدشده است!،

این درگیری ها در تردد کشتی‌ها نیز اختلال ایجاد کرده و امکان بارگیری و تخلیه باردربنادر دریای سیاه که بندرمشترک دوکشور روسیه و اوکراین است نیزدچار اخلال شده است !، این دو کشورکه ۳۰ درصد تامین غلات جهان را برعهده داشتند اکنون بدلیل جنگ امکان ادامه زندگی عادی وادامه کشاورزی را از دست داده اند.
عمومی و فراگیردرکشورها شده که عمده دلایل آن، بدلیل جنگ میکروبی علیه بشریت توسط غرب وحشی به رهبری مثلث شرارت درجهان، یعنی امریکا اسرائیل و انگلیس وهمراهی اروپا آغاز گردیده و وباتوسعه بیماری کووید ۱۹، ومکرون جهان را با چالش اسلامتی و اقتصادی روبروکرد،به اضافه تغییرات آب وهوایی وگرم شدن هوای کره زمین به دلیل تولیدگازهای گلخانه ای توسط صنایع قدیمی ،ایجادخشکسالی را درجهان تشدید کرده وافزایش جمعیت جهان افزایش تقاضای جهانی مصرف و پُرکردن انبارهابه دلیل نگرانی ازقحطی در آینده نیزاز دلایل ازایش جهشی قیمت مواد غذائی در جهان است!.

اما دلایل مهمتری هم وجود دارد که چرا دولت یارانه آرد صنعتی را حذف کرده است.
* تخصیص یارانه به آرد صنعتی و قاچاق یکی از دلایل حذف ارز یارانه‌ای
تخصیص یارانه در داخل به آرد صنعتی و نیزافزایش ندادن قیمت‌های گندم وآردیارانه ای درداخل درچند سال اخیربا وجودرشدشدید قیمت‌های جهانی موجب شد شکاف زیاد قیمتی بین کشور ما وکشورهای همسایه و کشورهای اروپائی ازدیگر دلایل افزایش افزایش منطقی قیمت بوده است ، چون این اختلاف قیمت گندم وآرد یارانه در کشور ما وشکاف قیمتی حداقل ۱۲ هزار تومان در هر کیلو بودکه صادرات بی رویه و قاچاق گسترده این دو محصول راهبردی حیاتی را ازسبدسهمیه مردم دزدیده شود،یعنی اگر یک دستگاه خودرو نیسان‌وانت دو تن ‌قاچاق آرد انجام می‌داد، حداقل ۲۴ میلیون تومان به جیب قاچاقچی واردمی‌کرد.واگر یک تریلرآردکه صادرمی گردید240/000/000 تومان سود غیرعقلانی از یارانه مردم را غارت کرده است!
گزارش فرمانده نیروی انتظامی هم از افزایش شدید این قاچاق در سال گذشته حکایت دارد که عمدتا به دلیل افزایش شکاف قیمتی با بالا رفتن قیمت های جهانی است. سردار سرتیپ اشتری فرمانده نیروی انتظامی چند روز پیش اعلام کرد: سال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار تن آرد یارانه ای قاچاق کشف شد که نسبت به مدت مشابه قبل بیش از ۲۰۰۰ درصد افزایش یافته است.
* صادرات ماکارونی یارانه دار ارز دولتی را از کشور خارج می‌کرد
همچنین بخش مهمی از آرد یارانه‌دار از طریق صادرات ماکارونی از کشور خارج می شد. صنایع ماکارونی آرد را به یک پنجم قیمت از دولت می‌خریدند و با تولید ماکارونی به کشورهای دیگر صادر می‌کردند یعنی این یارانه به سر سفره خارجی‌ها می رفت.

محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی، به خبرنگار فارس گفت: کارخانه ها ماکارونی سالانه ۳۰۰ هزار تن ماکارونی صادر می‌کنند که همه از همین آرد‌های یارانه ای درست شده اند. به گفته وی، بخش صنعت هم آرد یارانه‌دار می‌گیرد و هم محصول خود را از جمله بیسکوئیت و انواع شیرینی را به قیمت‌های گران‌تری در داخل می‌فروشد و یا به خارج صادر می‌کند که هر دو به از دست رفتن یارانه‌ها و نیامدن آن به سر سفره ملت منجر می شود. دولت این یارانه را پرداخت می‌کند که از منافع آن مردم منتفع شوند، در حالی که سود آن فقط به جیب عده‌ای خاص و یا مصرف‌کنندگان کشورهای خارجی می‌رود.

* فروش آرد یارانه‌ای به نرخ آزاد
تفاوت زیادی که بین قیمت‌ آرد یارانه‌ای و نرخ آرد وجود دارد بسیاری از دلالان را وسوسه می‌کند که این آرد را به نرخ آزاد بفروشند که هم در صنف صنعت و نیز نانوایی کاملا مشهود است.

مدیرعامل بنیاد ملی گند‌م‌کاران در این‌باره می‌گوید: واحدهای نانوایی یک کیسه آرد یارانه ای ۴۰ کیلویی را حدود ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان خریداری می‌کنند، درحالی که در بازار آزاد با نرخ ۶۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شود. که البته این موضع در صنف صنعت هم مصداق دارد.

فروش به نرخ آزاد خیلی هم دردسر ندارد و آنها با تبانی با کارخانه ها بدون اینکه گندم یارانه دار را بگیرند پول به نرخ آزاد را از آنها دریافت می کنند. مدیر یک کارخانه آرد که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار فارس گفت: نانوایان و یا بخش صنعت که آرد یارانه ای می‌گیرند، به دو حالت آرد را به ما می فروشند، یا به جای آرد پول به نرخ آزاد از ما می‌گیرند و یا آرد خود را به ما می‌دهند و ما پس از تعویض کیسه که ظاهر دولتی دارد، به نرخ آزاد می‌فروشیم.

* حذف ارز ترجیحی تدریجی باشد
به گزارش فارس کارشناسان معتقدند اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند در کوتاه‌مدت تبعاتی برای معیشت مردم ایجاد کند،‌ اما در طولانی‌مدت اثرات پایداری در اقتصاد ملی خواهد داشت که حذف رانت، فساد و جلوگیری از خروج ارز و تک نرخی شدن قیمت‌ها و شفافیت در بازار از جمله آنها است، اما حذف ارز باید تدریجی باشد تا اثر آن بر بازار ملایم باشد.

اختصاص یارانه به محصولات داخلی برای کاهش قیمت‌ها، سیاست شکست‌خورده‌ای است که نتوانسته در سال‌های گذشته اهداف دولت را تأمین کند. تبعات اختصاص یارانه شامل وجود محصولات چندنرخی در بازار، رانت و فساد و خروج ارز از کشور بوده است.

در این میان گزارش هایی وجود دارد که کارخانه‌های تولیدکننده ماکارونی خصوصا چند برند معروف و اصلی، پس از اینکه با خبر شدند دولت قرار است یارانه آرد را حذف کند محصول به بازار عرضه نمی‌کنند، از سوی دیگر با احتکار خانگی و واهمه مردم از گران‌شدن کالا مواجه هستیم.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.