۱۳۹۱/۰۶/۱۴ - ۰۹:۱۱
- بسیج یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدانها.
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ - ۰۹:۱۰
- انکار بسیج و بی احترامی به آن، یا نابخردانه است، یا خائنانه است.
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ - ۰۹:۰۷
- چرا در تبلیغات جهانی و رادیوها به بسیج اهانت می شود؟
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ - ۰۹:۰۶
- بسیج یعنی حضور بهترین و بانشاط ترین و باایمان ترین نیروهای عظیم ملت در میدان هایی که برای منافع ملی، .........................................
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ - ۰۹:۰۳
- وجود بسیج باید ما را وادار کند به شکر الهی، نشاط جوانان بسیجی باید ما را وادار کند به شکر الهی...
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ - ۰۹:۰۲
- هر کس که در دل برای سرنوشت خود، سرنوشت این ملت و آینده ایران اسلامی ارزش قائل است ...........
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ - ۰۹:۰۱
- بسیج عظیم مردمی، یکی از نعمتهای بزرگ الهی است...........
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ - ۰۸:۵۹
سالگرد تشکیل بسیج مستضعفان، یادآور خاطره پرشکوه مجاهداتی است که در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، ..............
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ - ۰۸:۵۸
- بسيج سياسى است، اما سياست‌زده نيست، سياسى‌كار نيست، جناحى نيست؛
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ - ۲۲:۱۵
بسیج عظیم مردمی، یکی از نعمتهای بزرگ الهی است.

صفحات