جلسه بسیج پبشکسوتان استان بوشهر با فرماندار شهرستان تنگستان

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" جلسه بسیج پبشکسوتان استان بوشهر با فرماندار شهرستان تنگستان برای مراسم نکوداشت رزمندگان برگزار شد.

 

 

مراسم نکوداشت