بسیج پیشکسوتان ناحیه مقاومت سپاه مالک اشتر بوشهر اقدام روزنامه فرانسوی را محکوم کرد

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" کانون بسیج پیشکسوتان ناحیه مقاومت سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر طی بیانیه‌ای اقدام روزنامه فرانسوی را محکوم کرد.