مراسم کلنگ زنی پردیس پیشکسوتان شهرستان خمین استان مرکزی + تصاویر

مراسم کلنگ زنی پردیس پیشکسوتان شهرستان خمین استان مرکزی با حضور سردار قریشی انجام شد.

به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت" مراسم کلنگ زنی پردیس پیشکسوتان شهرستان خمین استان مرکزی با حضور سردار قریشی جانشین سازمان بسیج و سردار رضایار مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان  انجام شد.

 

 

بسیج پیشکسوتان

بسیج پیشکسوتان

بسیج پیشکسوتان